นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

Main > sutisa.a

No folder found
  • {"created_at":"2008/06/09 16:21:38 +0700","asset_file_size":64512,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":7043,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","asset_file_name":"tmgt_1_9_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/06/09 15:31:19 +0700","asset_file_size":23552,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":7042,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","asset_file_name":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23(9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19).xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/06/09 15:18:33 +0700","asset_file_size":32256,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":7041,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28(11)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/06/09 15:17:54 +0700","asset_file_size":54272,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":7040,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22(9)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/06/09 15:17:24 +0700","asset_file_size":75264,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":7039,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25(4)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/06/09 15:16:54 +0700","asset_file_size":15360,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":7038,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d(12).xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:28 +0700","media_folder_id":458,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/06/09 15:16:10 +0700","asset_file_size":44032,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":7037,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23(6)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/06/09 15:14:10 +0700","asset_file_size":50176,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":7036,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:35 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23(2)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2008/06/09 15:13:24 +0700","asset_file_size":29184,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":7035,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15(3)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: