นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sutisa.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23(5)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:12:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50688,"id":7034,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b(18).xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:10:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34304,"id":7033,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e(17).xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:09:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32768,"id":7032,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19(13)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 15:08:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32768,"id":7031,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19(10).xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/09 14:06:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":39424,"id":7029,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"tmgt_6_6_\u0e21\u0e34\u0e22_51.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 6","updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/06 14:14:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":205824,"id":6991,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e33\u0e19\u0e38(8).xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e33\u0e19\u0e38\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21","updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/06 14:11:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38912,"id":6990,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32(7).xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/06 13:50:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34304,"id":6989,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"tmgt_3_9_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","media_folder_id":458,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","created_at":"2008/06/06 13:49:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124416,"id":6988,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: