นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Main > sutisa.a

No folder found
  • {"commentable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":50688,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7034,"created_at":"2008/06/09 15:12:41 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23(5)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":34304,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7033,"created_at":"2008/06/09 15:10:04 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b(18).xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":32768,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7032,"created_at":"2008/06/09 15:09:30 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e(17).xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":32768,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7031,"created_at":"2008/06/09 15:08:56 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19(13)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":39424,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":7029,"created_at":"2008/06/09 14:06:57 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19(10).xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:34 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":205824,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":6991,"created_at":"2008/06/06 14:14:36 +0700","asset_file_name":"tmgt_6_6_\u0e21\u0e34\u0e22_51.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 6","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":38912,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":6990,"created_at":"2008/06/06 14:11:31 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e33\u0e19\u0e38(8).xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e33\u0e19\u0e38\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":34304,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":6989,"created_at":"2008/06/06 13:50:31 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32(7).xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":124416,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":6988,"created_at":"2008/06/06 13:49:04 +0700","asset_file_name":"tmgt_3_9_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: