นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Main > sutisa.a

No folder found
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":219136,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":6987,"created_at":"2008/06/06 13:17:52 +0700","asset_file_name":"tmgt_5_10_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 5","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":400384,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":6986,"created_at":"2008/06/06 11:50:26 +0700","asset_file_name":"tmgt_4_9_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 4","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":500736,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":6985,"created_at":"2008/06/06 11:34:41 +0700","asset_file_name":"tmgt_2_9_\u0e40\u0e21\u0e22_51.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":42496,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":6979,"created_at":"2008/06/06 10:48:27 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32(1)9\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19.xls","updated_at":"2011/06/01 15:38:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:33 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc08885 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:15:22 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1131574,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3981,"created_at":"2008/02/05 16:44:42 +0700","asset_file_name":"DSC08885.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:15:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 4 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc04305 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:15:21 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":838542,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3980,"created_at":"2008/02/05 16:43:55 +0700","asset_file_name":"DSC04305.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:15:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 8 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc00815 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:15:20 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1136131,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3979,"created_at":"2008/02/05 16:43:04 +0700","asset_file_name":"DSC00815.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:15:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 9 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc00048 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:15:18 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":2017629,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3978,"created_at":"2008/02/05 16:41:58 +0700","asset_file_name":"DSC00048.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:15:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27 6 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc00026 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:15:06 +0700","media_folder_id":458,"deleted_at":null,"asset_file_size":1909649,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3963,"created_at":"2008/02/05 12:56:28 +0700","asset_file_name":"DSC00026.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:15:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:02 +0700","description":"\u0e01\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e15\u0e2d\u0e19\u0026nbsp;6 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: