นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sutisa.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","id":3857,"asset_file_size":72192,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/01 10:58:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e01\u0e31\u0e1a KPIs \u0e41\u0e25\u0e30 sar \u0e40\u0e14\u0e34\u0e21\u0026nbsp; \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e48\u0e30","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":458,"updated_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_file_name":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1aKPIs.xls","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: