นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sutthinee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_mydrawing00222 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":36926,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":13634,"created_at":"2009/03/25 14:33:34 +0700","asset_file_name":"mydrawing00222.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","description":"leejung","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ng_lee_copy {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 16:40:52 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":157925,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":11273,"created_at":"2008/11/20 04:36:33 +0700","asset_file_name":"ng_lee_copy.jpg","updated_at":"2011/05/31 16:40:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:07 +0700","description":"HBD","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_y1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:48:01 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":48077,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6971,"created_at":"2008/06/05 21:40:00 +0700","asset_file_name":"y1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:48:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:25 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_y1p {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:48:00 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":40777,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6969,"created_at":"2008/06/05 20:58:23 +0700","asset_file_name":"y1p.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:48:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:25 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dscf0046resize0ce01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":82806,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6534,"created_at":"2008/05/16 15:23:40 +0700","asset_file_name":"dscf0046resize0ce01.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_378801 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":88909,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6530,"created_at":"2008/05/16 12:13:11 +0700","asset_file_name":"100_378801.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e46\u0e46","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_dscf047201 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:43:30 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":44429,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6495,"created_at":"2008/05/15 20:01:40 +0700","asset_file_name":"DSCF047201.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:43:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_keepwalk01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:12 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":48034,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":6069,"created_at":"2008/04/26 19:20:56 +0700","asset_file_name":"keepwalk01.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","description":"keep walking","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_summer_tracing12001 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:35:17 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":26756,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5745,"created_at":"2008/04/11 15:58:33 +0700","asset_file_name":"summer_tracing12001.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:35:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:54 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_a7 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:48 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":25838,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5605,"created_at":"2008/04/04 09:39:46 +0700","asset_file_name":"a7.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani7","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_a6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:47 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":14402,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5604,"created_at":"2008/04/04 09:39:05 +0700","asset_file_name":"a6.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani6","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_a5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":16488,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5603,"created_at":"2008/04/04 09:38:48 +0700","asset_file_name":"a5.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani5","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_a4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":14870,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5602,"created_at":"2008/04/04 09:38:29 +0700","asset_file_name":"a4.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani4","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_a3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:45 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":12014,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5601,"created_at":"2008/04/04 09:38:05 +0700","asset_file_name":"a3.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_a2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:44 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":21576,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5600,"created_at":"2008/04/04 09:37:46 +0700","asset_file_name":"a2.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_a1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:43 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":23426,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5599,"created_at":"2008/04/04 09:37:05 +0700","asset_file_name":"a1.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_401 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:31:00 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":154082,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5388,"created_at":"2008/03/20 11:47:10 +0700","asset_file_name":"401.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:31:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_301 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:59 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":135469,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5387,"created_at":"2008/03/20 11:46:29 +0700","asset_file_name":"301.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d.\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_201 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":123195,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5386,"created_at":"2008/03/20 11:45:48 +0700","asset_file_name":"201.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_101 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":119430,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5385,"created_at":"2008/03/20 11:45:17 +0700","asset_file_name":"101.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_100_327501 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":60136,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5384,"created_at":"2008/03/20 11:44:31 +0700","asset_file_name":"100_327501.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_unji001 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":32799,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3562,"created_at":"2008/01/25 17:33:33 +0700","asset_file_name":"unji001.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","description":"unji","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_pic079 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:07:48 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":16481,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3213,"created_at":"2008/01/18 13:32:57 +0700","asset_file_name":"pic079.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:07:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_pic069 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:07:32 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":40009,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3187,"created_at":"2008/01/17 21:01:05 +0700","asset_file_name":"pic069.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:07:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:20 +0700","description":"Postcard \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u0e46","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_nhom9-vertmix {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:06:19 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":105283,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3013,"created_at":"2008/01/11 16:43:47 +0700","asset_file_name":"nhom9-vertmix.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:06:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e19\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e27\u0e31\u0e22\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_postcard1_sunghya {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":76061,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3012,"created_at":"2008/01/11 16:26:44 +0700","asset_file_name":"postcard1_sunghya.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e02\u0e19\u0e21\u0e01\u0e34\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_t_head1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:37 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":123816,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2032,"created_at":"2007/12/20 19:41:11 +0700","asset_file_name":"T_head1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e27 \u0e25\u0e32\u0e22\u0e41\u0e21\u0e27 \u0e2a\u0e35\u0e40\u0e17\u0e32\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_t_botton02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:36 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":60624,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2030,"created_at":"2007/12/20 19:23:00 +0700","asset_file_name":"T_botton02.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e17\u0e32\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_t_body1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:36 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":74238,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2028,"created_at":"2007/12/20 19:21:50 +0700","asset_file_name":"T_body1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_nekoanime {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:35 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":28984,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2026,"created_at":"2007/12/20 19:02:59 +0700","asset_file_name":"nekoanime.gif","updated_at":"2011/05/31 14:53:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_lesson_01edit {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:25 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":231675,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1999,"created_at":"2007/12/19 15:55:22 +0700","asset_file_name":"Lesson_01Edit.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e04\u0e23\u0e49\u0e32\u0e1a\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: