นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sutthinee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_mydrawing00222 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:29 +0700","id":13634,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"mydrawing00222.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/03/25 14:33:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:14:08 +0700","description":"leejung","asset_file_size":36926}
 • Tiny_ng_lee_copy {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:07 +0700","id":11273,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"ng_lee_copy.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 16:40:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/11/20 04:36:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:40:52 +0700","description":"HBD","asset_file_size":157925}
 • Tiny_y1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:25 +0700","id":6971,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"y1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/05 21:40:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:48:01 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","asset_file_size":48077}
 • Tiny_y1p {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:25 +0700","id":6969,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"y1p.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:00 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/06/05 20:58:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:48:00 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","asset_file_size":40777}
 • Tiny_dscf0046resize0ce01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","id":6534,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"dscf0046resize0ce01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/05/16 15:23:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01","asset_file_size":82806}
 • Tiny_100_378801 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","id":6530,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"100_378801.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/05/16 12:13:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e46\u0e46","asset_file_size":88909}
 • Tiny_dscf047201 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","id":6495,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"DSCF047201.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:30 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 20:01:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:43:30 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","asset_file_size":44429}
 • Tiny_keepwalk01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:20 +0700","id":6069,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"keepwalk01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:12 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/26 19:20:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:39:12 +0700","description":"keep walking","asset_file_size":48034}
 • Tiny_summer_tracing12001 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:54 +0700","id":5745,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"summer_tracing12001.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:35:17 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/11 15:58:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:35:17 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","asset_file_size":26756}
 • Tiny_a7 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","id":5605,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"a7.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/04 09:39:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:48 +0700","description":"ani7","asset_file_size":25838}
 • Tiny_a6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","id":5604,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"a6.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:47 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/04 09:39:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:47 +0700","description":"ani6","asset_file_size":14402}
 • Tiny_a5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","id":5603,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"a5.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/04 09:38:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","description":"ani5","asset_file_size":16488}
 • Tiny_a4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","id":5602,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"a4.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/04 09:38:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","description":"ani4","asset_file_size":14870}
 • Tiny_a3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","id":5601,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"a3.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/04 09:38:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:45 +0700","description":"ani3","asset_file_size":12014}
 • Tiny_a2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","id":5600,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"a2.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:44 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/04 09:37:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:44 +0700","description":"ani2","asset_file_size":21576}
 • Tiny_a1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","id":5599,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"a1.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:43 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/04/04 09:37:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:33:43 +0700","description":"ani1","asset_file_size":23426}
 • Tiny_401 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","id":5388,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"401.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:31:00 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/20 11:47:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:31:00 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_file_size":154082}
 • Tiny_301 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","id":5387,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"301.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:59 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/20 11:46:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:59 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d.\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e21","asset_file_size":135469}
 • Tiny_201 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","id":5386,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"201.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/20 11:45:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e35","asset_file_size":123195}
 • Tiny_101 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","id":5385,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"101.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/20 11:45:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d","asset_file_size":119430}
 • Tiny_100_327501 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","id":5384,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"100_327501.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/03/20 11:44:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","asset_file_size":60136}
 • Tiny_unji001 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","id":3562,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"unji001.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/25 17:33:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","description":"unji","asset_file_size":32799}
 • Tiny_pic079 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","id":3213,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"pic079.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:07:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/18 13:32:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:48 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21","asset_file_size":16481}
 • Tiny_pic069 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:20 +0700","id":3187,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"pic069.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:07:32 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/17 21:01:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:32 +0700","description":"Postcard \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u0e46","asset_file_size":40009}
 • Tiny_nhom9-vertmix {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","id":3013,"media_folder_id":252,"commentable":true,"asset_file_name":"nhom9-vertmix.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/11 16:43:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:06:19 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e19\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e27\u0e31\u0e22\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","asset_file_size":105283}
ขนาดย่อ: