นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sutthinee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_a7 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:48 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":25838,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5605,"created_at":"2008/04/04 09:39:46 +0700","asset_file_name":"a7.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani7","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_a6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:47 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":14402,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5604,"created_at":"2008/04/04 09:39:05 +0700","asset_file_name":"a6.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani6","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_a5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":16488,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5603,"created_at":"2008/04/04 09:38:48 +0700","asset_file_name":"a5.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani5","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_a4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":14870,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5602,"created_at":"2008/04/04 09:38:29 +0700","asset_file_name":"a4.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani4","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_a3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:45 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":12014,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5601,"created_at":"2008/04/04 09:38:05 +0700","asset_file_name":"a3.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_a2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:44 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":21576,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5600,"created_at":"2008/04/04 09:37:46 +0700","asset_file_name":"a2.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_a1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:33:43 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":23426,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":5599,"created_at":"2008/04/04 09:37:05 +0700","asset_file_name":"a1.gif","updated_at":"2011/05/31 15:33:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:45 +0700","description":"ani1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_401 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:31:00 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":154082,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5388,"created_at":"2008/03/20 11:47:10 +0700","asset_file_name":"401.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:31:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1b\u0e49\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_301 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:59 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":135469,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5387,"created_at":"2008/03/20 11:46:29 +0700","asset_file_name":"301.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d.\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: