นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sutthinee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_201 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":123195,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5386,"created_at":"2008/03/20 11:45:48 +0700","asset_file_name":"201.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_101 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":119430,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5385,"created_at":"2008/03/20 11:45:17 +0700","asset_file_name":"101.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_100_327501 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":60136,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":5384,"created_at":"2008/03/20 11:44:31 +0700","asset_file_name":"100_327501.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:28 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_unji001 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":32799,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3562,"created_at":"2008/01/25 17:33:33 +0700","asset_file_name":"unji001.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:10:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","description":"unji","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pic079 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:07:48 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":16481,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3213,"created_at":"2008/01/18 13:32:57 +0700","asset_file_name":"pic079.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:07:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:23 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pic069 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:07:32 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":40009,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3187,"created_at":"2008/01/17 21:01:05 +0700","asset_file_name":"pic069.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:07:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:20 +0700","description":"Postcard \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e35\u0e46","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_nhom9-vertmix {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:06:19 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":105283,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3013,"created_at":"2008/01/11 16:43:47 +0700","asset_file_name":"nhom9-vertmix.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:06:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e19\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e27\u0e31\u0e22\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_postcard1_sunghya {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":76061,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":3012,"created_at":"2008/01/11 16:26:44 +0700","asset_file_name":"postcard1_sunghya.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:06:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:09 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e1b\u0e2a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e02\u0e19\u0e21\u0e01\u0e34\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_t_head1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:37 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":123816,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2032,"created_at":"2007/12/20 19:41:11 +0700","asset_file_name":"T_head1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e21\u0e27 \u0e25\u0e32\u0e22\u0e41\u0e21\u0e27 \u0e2a\u0e35\u0e40\u0e17\u0e32\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: