นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sutthinee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_t_botton02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:36 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":60624,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2030,"created_at":"2007/12/20 19:23:00 +0700","asset_file_name":"T_botton02.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e17\u0e32\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_t_body1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:36 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":74238,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":2028,"created_at":"2007/12/20 19:21:50 +0700","asset_file_name":"T_body1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_nekoanime {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:35 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":28984,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":2026,"created_at":"2007/12/20 19:02:59 +0700","asset_file_name":"nekoanime.gif","updated_at":"2011/05/31 14:53:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:19 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_lesson_01edit {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:25 +0700","media_folder_id":252,"deleted_at":null,"asset_file_size":231675,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1999,"created_at":"2007/12/19 15:55:22 +0700","asset_file_name":"Lesson_01Edit.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e04\u0e23\u0e49\u0e32\u0e1a\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: