นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Suttida Saebao
Ico64
Suttida Saebao
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > suttida.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_794_7 {"commentable":true,"modified_at":"2015/03/31 16:19:29 +0700","media_folder_id":1558,"deleted_at":null,"asset_file_size":92352,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51808,"created_at":"2015/03/31 16:19:25 +0700","asset_file_name":"794_7.jpg","updated_at":"2015/03/31 16:19:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/03/31 16:19:25 +0700","description":"794_7.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_10458220_10152488080842558_7820391078814693663_n {"commentable":true,"modified_at":"2015/03/31 16:18:48 +0700","media_folder_id":1558,"deleted_at":null,"asset_file_size":112747,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51807,"created_at":"2015/03/31 16:18:46 +0700","asset_file_name":"10458220_10152488080842558_7820391078814693663_n.jpg","updated_at":"2015/03/31 16:18:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/03/31 16:18:46 +0700","description":"10458220_10152488080842558_7820391078814693663_n.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_clean-eating-diet-free-2 {"commentable":true,"modified_at":"2015/03/31 16:14:30 +0700","media_folder_id":1558,"deleted_at":null,"asset_file_size":95564,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51805,"created_at":"2015/03/31 16:14:27 +0700","asset_file_name":"clean-eating-diet-free-2.jpg","updated_at":"2015/03/31 16:14:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/03/31 16:14:27 +0700","description":"clean-eating-diet-free-2.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_56256e753 {"commentable":true,"modified_at":"2015/03/05 15:25:46 +0700","media_folder_id":1558,"deleted_at":null,"asset_file_size":81298,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51412,"created_at":"2015/03/05 15:25:45 +0700","asset_file_name":"56256e753.jpg","updated_at":"2015/03/05 15:25:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/03/05 15:25:45 +0700","description":"56256e753.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tarm {"commentable":true,"modified_at":"2015/02/17 14:40:19 +0700","media_folder_id":1558,"deleted_at":null,"asset_file_size":148492,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":51222,"created_at":"2015/02/17 14:40:14 +0700","asset_file_name":"tarm.jpg","updated_at":"2015/02/17 14:40:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/17 14:40:14 +0700","description":"tarm.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_egg {"commentable":true,"modified_at":"2015/01/30 16:52:46 +0700","media_folder_id":1558,"deleted_at":null,"asset_file_size":63630,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":50752,"created_at":"2015/01/30 16:52:42 +0700","asset_file_name":"egg.jpg","updated_at":"2015/01/30 16:52:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/30 16:52:42 +0700","description":"egg.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_google-hacks20 {"commentable":true,"modified_at":"2015/01/22 15:54:44 +0700","media_folder_id":1558,"deleted_at":null,"asset_file_size":15424,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":50560,"created_at":"2015/01/22 15:54:40 +0700","asset_file_name":"google-hacks20.jpg","updated_at":"2015/01/22 15:54:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/22 15:54:40 +0700","description":"google-hacks20.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_07 {"commentable":true,"modified_at":"2015/01/22 15:53:23 +0700","media_folder_id":1558,"deleted_at":null,"asset_file_size":7136,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":50559,"created_at":"2015/01/22 15:53:20 +0700","asset_file_name":"07.gif","updated_at":"2015/01/22 15:53:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/22 15:53:20 +0700","description":"07.gif","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_google-hacks11 {"commentable":true,"modified_at":"2015/01/22 15:49:20 +0700","media_folder_id":1558,"deleted_at":null,"asset_file_size":15884,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":50552,"created_at":"2015/01/22 15:49:18 +0700","asset_file_name":"google-hacks11.jpg","updated_at":"2015/01/22 15:49:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/22 15:49:18 +0700","description":"google-hacks11.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: