นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Suttida Saebao
Ico64
Suttida Saebao
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > suttida.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_794_7 {"modified_at":"2015/03/31 16:19:29 +0700","id":51808,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"794_7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/31 16:19:29 +0700","media_folder_id":1558,"description":"794_7.jpg","created_at":"2015/03/31 16:19:25 +0700","asset_updated_at":"2015/03/31 16:19:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92352}
 • Tiny_10458220_10152488080842558_7820391078814693663_n {"modified_at":"2015/03/31 16:18:48 +0700","id":51807,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10458220_10152488080842558_7820391078814693663_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/31 16:18:48 +0700","media_folder_id":1558,"description":"10458220_10152488080842558_7820391078814693663_n.jpg","created_at":"2015/03/31 16:18:46 +0700","asset_updated_at":"2015/03/31 16:18:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112747}
 • Tiny_clean-eating-diet-free-2 {"modified_at":"2015/03/31 16:14:30 +0700","id":51805,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"clean-eating-diet-free-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/31 16:14:30 +0700","media_folder_id":1558,"description":"clean-eating-diet-free-2.jpg","created_at":"2015/03/31 16:14:27 +0700","asset_updated_at":"2015/03/31 16:14:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95564}
 • Tiny_56256e753 {"modified_at":"2015/03/05 15:25:46 +0700","id":51412,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"56256e753.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/03/05 15:25:46 +0700","media_folder_id":1558,"description":"56256e753.jpg","created_at":"2015/03/05 15:25:45 +0700","asset_updated_at":"2015/03/05 15:25:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81298}
 • Tiny_tarm {"modified_at":"2015/02/17 14:40:19 +0700","id":51222,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tarm.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/17 14:40:19 +0700","media_folder_id":1558,"description":"tarm.jpg","created_at":"2015/02/17 14:40:14 +0700","asset_updated_at":"2015/02/17 14:40:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":148492}
 • Tiny_egg {"modified_at":"2015/01/30 16:52:46 +0700","id":50752,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"egg.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/30 16:52:46 +0700","media_folder_id":1558,"description":"egg.jpg","created_at":"2015/01/30 16:52:42 +0700","asset_updated_at":"2015/01/30 16:52:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63630}
 • Tiny_google-hacks20 {"modified_at":"2015/01/22 15:54:44 +0700","id":50560,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google-hacks20.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:54:44 +0700","media_folder_id":1558,"description":"google-hacks20.jpg","created_at":"2015/01/22 15:54:40 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:54:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15424}
 • Tiny_07 {"modified_at":"2015/01/22 15:53:23 +0700","id":50559,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"07.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:53:23 +0700","media_folder_id":1558,"description":"07.gif","created_at":"2015/01/22 15:53:20 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:53:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7136}
 • Tiny_google-hacks11 {"modified_at":"2015/01/22 15:49:20 +0700","id":50552,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google-hacks11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:49:20 +0700","media_folder_id":1558,"description":"google-hacks11.jpg","created_at":"2015/01/22 15:49:18 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:49:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15884}
 • Tiny_05 {"modified_at":"2015/01/22 15:48:16 +0700","id":50549,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:48:16 +0700","media_folder_id":1558,"description":"05.jpg","created_at":"2015/01/22 15:48:13 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:48:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14351}
 • Tiny_04 {"modified_at":"2015/01/22 15:45:27 +0700","id":50542,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:45:27 +0700","media_folder_id":1558,"description":"04.jpg","created_at":"2015/01/22 15:45:25 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:45:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17372}
 • Tiny_google-hacks8 {"modified_at":"2015/01/22 15:43:40 +0700","id":50541,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google-hacks8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:43:40 +0700","media_folder_id":1558,"description":"google-hacks8.jpg","created_at":"2015/01/22 15:43:36 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:43:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20908}
 • Tiny_google-hacks3 {"modified_at":"2015/01/22 15:42:30 +0700","id":50540,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google-hacks3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:42:30 +0700","media_folder_id":1558,"description":"google-hacks3.jpg","created_at":"2015/01/22 15:42:26 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:42:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17647}
 • Tiny_02 {"modified_at":"2015/01/22 15:41:14 +0700","id":50539,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:41:14 +0700","media_folder_id":1558,"description":"02.jpg","created_at":"2015/01/22 15:41:11 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:41:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15288}
 • Tiny_01 {"modified_at":"2015/01/22 15:40:33 +0700","id":50538,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:40:33 +0700","media_folder_id":1558,"description":"01.jpg","created_at":"2015/01/22 15:40:29 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:40:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14155}
 • Tiny_google-hacks {"modified_at":"2015/01/22 15:28:36 +0700","id":50537,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google-hacks.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:28:36 +0700","media_folder_id":1558,"description":"google-hacks.jpg","created_at":"2015/01/22 15:28:35 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:28:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13258}
 • Tiny_picture3 {"modified_at":"2015/01/20 09:03:30 +0700","id":50471,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"picture3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 09:03:30 +0700","media_folder_id":1558,"description":"picture3.jpg","created_at":"2015/01/20 09:03:28 +0700","asset_updated_at":"2015/01/20 09:03:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51634}
ขนาดย่อ: