นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Suttida Saebao
Ico64
Suttida Saebao
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > suttida.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_05 {"modified_at":"2015/01/22 15:48:16 +0700","id":50549,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:48:16 +0700","media_folder_id":1558,"description":"05.jpg","created_at":"2015/01/22 15:48:13 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:48:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14351}
  • Small_04 {"modified_at":"2015/01/22 15:45:27 +0700","id":50542,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:45:27 +0700","media_folder_id":1558,"description":"04.jpg","created_at":"2015/01/22 15:45:25 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:45:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17372}
  • Small_google-hacks8 {"modified_at":"2015/01/22 15:43:40 +0700","id":50541,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google-hacks8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:43:40 +0700","media_folder_id":1558,"description":"google-hacks8.jpg","created_at":"2015/01/22 15:43:36 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:43:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20908}
  • Small_google-hacks3 {"modified_at":"2015/01/22 15:42:30 +0700","id":50540,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google-hacks3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:42:30 +0700","media_folder_id":1558,"description":"google-hacks3.jpg","created_at":"2015/01/22 15:42:26 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:42:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17647}
  • Small_02 {"modified_at":"2015/01/22 15:41:14 +0700","id":50539,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:41:14 +0700","media_folder_id":1558,"description":"02.jpg","created_at":"2015/01/22 15:41:11 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:41:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15288}
  • Small_01 {"modified_at":"2015/01/22 15:40:33 +0700","id":50538,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:40:33 +0700","media_folder_id":1558,"description":"01.jpg","created_at":"2015/01/22 15:40:29 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:40:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14155}
  • Small_google-hacks {"modified_at":"2015/01/22 15:28:36 +0700","id":50537,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"google-hacks.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/22 15:28:36 +0700","media_folder_id":1558,"description":"google-hacks.jpg","created_at":"2015/01/22 15:28:35 +0700","asset_updated_at":"2015/01/22 15:28:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13258}
  • Small_picture3 {"modified_at":"2015/01/20 09:03:30 +0700","id":50471,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"picture3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 09:03:30 +0700","media_folder_id":1558,"description":"picture3.jpg","created_at":"2015/01/20 09:03:28 +0700","asset_updated_at":"2015/01/20 09:03:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51634}
ขนาดย่อ: