นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_litreview {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"litreview.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Literature review","created_at":"2013/11/19 19:59:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/11/19 19:59:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/19 19:59:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/19 19:59:39 +0700","id":43712,"asset_file_size":73986}
  • Small_p1080392 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080392.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:26:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:26:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:26:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:26:56 +0700","id":40827,"asset_file_size":75476}
  • Small_dsc00193 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00193.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:08:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:08:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:08:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:08:20 +0700","id":40826,"asset_file_size":150517}
  • Small_dsc00174 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00174.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","id":40825,"asset_file_size":164989}
  • Small_p1080413 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080413.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e15\u0e32\u0e25","created_at":"2013/06/23 12:07:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:07:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:07:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:07:03 +0700","id":40824,"asset_file_size":166996}
  • Small_p1080395 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080395.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:06:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:06:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:06:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:06:34 +0700","id":40823,"asset_file_size":123969}
  • Small_p1080387 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080387.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:06:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:06:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:06:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:06:01 +0700","id":40822,"asset_file_size":162100}
  • Small_p1080385 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080385.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","created_at":"2013/06/23 12:05:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:05:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/23 12:05:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/23 12:05:24 +0700","id":40821,"asset_file_size":152446}
  • Small_p1080382 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1080382.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","created_at":"2013/06/02 09:46:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:46:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/02 09:46:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/02 09:46:18 +0700","id":40289,"asset_file_size":103051}
ขนาดย่อ: