นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_litreview {"member_only_commentable":false,"description":"Literature review","asset_updated_at":"2013/11/19 19:59:34 +0700","asset_file_name":"litreview.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73986,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/11/19 19:59:34 +0700","modified_at":"2013/11/19 19:59:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/19 19:59:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080392 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","asset_updated_at":"2013/06/23 12:26:52 +0700","asset_file_name":"P1080392.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40827,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75476,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/23 12:26:52 +0700","modified_at":"2013/06/23 12:26:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/23 12:26:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc00193 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","asset_updated_at":"2013/06/23 12:08:19 +0700","asset_file_name":"DSC00193.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40826,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150517,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/23 12:08:19 +0700","modified_at":"2013/06/23 12:08:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/23 12:08:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dsc00174 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","asset_updated_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","asset_file_name":"DSC00174.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40825,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164989,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","modified_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080413 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e15\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2013/06/23 12:07:02 +0700","asset_file_name":"P1080413.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40824,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166996,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/23 12:07:02 +0700","modified_at":"2013/06/23 12:07:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/23 12:07:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080395 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","asset_updated_at":"2013/06/23 12:06:33 +0700","asset_file_name":"P1080395.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40823,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123969,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/23 12:06:33 +0700","modified_at":"2013/06/23 12:06:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/23 12:06:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080387 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","asset_updated_at":"2013/06/23 12:06:00 +0700","asset_file_name":"P1080387.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40822,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162100,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/23 12:06:00 +0700","modified_at":"2013/06/23 12:06:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/23 12:06:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080385 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","asset_updated_at":"2013/06/23 12:05:23 +0700","asset_file_name":"P1080385.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40821,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152446,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/23 12:05:23 +0700","modified_at":"2013/06/23 12:05:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/23 12:05:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080382 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:46:16 +0700","asset_file_name":"P1080382.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40289,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103051,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:46:16 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:46:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:46:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080381 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:45:43 +0700","asset_file_name":"P1080381.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40288,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101521,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:45:43 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:45:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:45:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080374 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:44:56 +0700","asset_file_name":"P1080374.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40287,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131513,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:44:56 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:45:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:45:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080373 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:44:07 +0700","asset_file_name":"P1080373.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40286,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118742,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:44:07 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:44:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:44:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080368 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:43:27 +0700","asset_file_name":"P1080368.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40285,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94920,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:43:27 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:43:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:43:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080367 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:42:51 +0700","asset_file_name":"P1080367.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40284,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124834,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:42:51 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:42:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:42:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080366 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:42:10 +0700","asset_file_name":"P1080366.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40283,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74733,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:42:10 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:42:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:42:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080362 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:41:42 +0700","asset_file_name":"P1080362.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40282,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89328,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:41:42 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:41:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:41:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080364 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:41:11 +0700","asset_file_name":"P1080364.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40281,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111187,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:41:11 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:41:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:41:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080365 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:40:21 +0700","asset_file_name":"P1080365.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40280,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105417,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:40:21 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:40:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:40:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080356 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:39:30 +0700","asset_file_name":"P1080356.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40279,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87451,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:39:30 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:39:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080354 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2013/06/02 09:38:10 +0700","asset_file_name":"P1080354.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40278,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105835,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:38:10 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:38:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:38:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080349 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2013/06/02 09:37:11 +0700","asset_file_name":"P1080349.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40277,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104971,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:37:11 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:37:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:37:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1080379 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:36:15 +0700","asset_file_name":"P1080379.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83141,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:36:15 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:36:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:36:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e28\u0e23\u0e35 \u0e19\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c, \u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e08\u0e38\u0e11\u0e32\u0e21\u0e13\u0e35, \u0e08\u0e38\u0e11\u0e32\u0e21\u0e32\u0e28 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e16\u0e21, \u0e08\u0e38\u0e11\u0e32\u0e21\u0e32\u0e28 \u0e2b\u0e22\u0e35\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e21, \u0e1e\u0e23\u0e17\u0e34\u0e1e\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e04\u0e33\u0e01\u0e2d\u0e07, \u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e14\u0e32 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e39, \u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e1b\u0e38\u0e23\u0e34\u0e2a \u0e41\u0e0b\u0e48\u0e0a\u0e35, \u0e2a\u0e38\u0e2e\u0e31\u0e22\u0e14\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e32\u0e41\u0e27, \u0e2d\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e25\u0e34\u0e01\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e14\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07, \u0e2d\u0e34\u0e29\u0e23\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e34\u0e15 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e44\u0e2b\u0e21. (2553) \u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e01\u0e1e\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35, \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2, \u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48, \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22, 21 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2553.","asset_updated_at":"2013/06/02 07:08:33 +0700","asset_file_name":"manuscript.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":40270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":258438,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 07:08:33 +0700","modified_at":"2013/06/02 07:08:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 07:08:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_suwit_on_board {"member_only_commentable":false,"description":"Suwit \u0e1a\u0e19\u0e25\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e01\u0e35","asset_updated_at":"2013/06/01 15:19:09 +0700","asset_file_name":"Suwit_on_Board.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40264,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104520,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:19:09 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:19:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:19:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_ski_field_2 {"member_only_commentable":false,"description":"Mt Hutt Ski field","asset_updated_at":"2013/06/01 15:17:28 +0700","asset_file_name":"Ski_field_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40263,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79980,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:17:28 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:17:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:17:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: