นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

Main > suwit.s

No folder found
  • Small_litreview {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/11/19 19:59:34 +0700","updated_at":"2013/11/19 19:59:39 +0700","created_at":"2013/11/19 19:59:34 +0700","asset_file_name":"litreview.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":43712,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Literature review","modified_at":"2013/11/19 19:59:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":73986,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1080392 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:26:52 +0700","updated_at":"2013/06/23 12:26:56 +0700","created_at":"2013/06/23 12:26:52 +0700","asset_file_name":"P1080392.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40827,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","modified_at":"2013/06/23 12:26:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":75476,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc00193 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:08:19 +0700","updated_at":"2013/06/23 12:08:20 +0700","created_at":"2013/06/23 12:08:19 +0700","asset_file_name":"DSC00193.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40826,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","modified_at":"2013/06/23 12:08:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":150517,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc00174 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","updated_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","created_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","asset_file_name":"DSC00174.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40825,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","modified_at":"2013/06/23 12:07:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":164989,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1080413 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:07:02 +0700","updated_at":"2013/06/23 12:07:03 +0700","created_at":"2013/06/23 12:07:02 +0700","asset_file_name":"P1080413.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40824,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e35\u0e19\u0e49\u0e33\u0e15\u0e32\u0e25","modified_at":"2013/06/23 12:07:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":166996,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1080395 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:06:33 +0700","updated_at":"2013/06/23 12:06:34 +0700","created_at":"2013/06/23 12:06:33 +0700","asset_file_name":"P1080395.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40823,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","modified_at":"2013/06/23 12:06:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":123969,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1080387 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:06:00 +0700","updated_at":"2013/06/23 12:06:01 +0700","created_at":"2013/06/23 12:06:00 +0700","asset_file_name":"P1080387.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40822,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","modified_at":"2013/06/23 12:06:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":162100,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1080385 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/23 12:05:23 +0700","updated_at":"2013/06/23 12:05:24 +0700","created_at":"2013/06/23 12:05:23 +0700","asset_file_name":"P1080385.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40821,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e38","modified_at":"2013/06/23 12:05:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":152446,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1080382 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/02 09:46:16 +0700","updated_at":"2013/06/02 09:46:18 +0700","created_at":"2013/06/02 09:46:16 +0700","asset_file_name":"P1080382.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40289,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","modified_at":"2013/06/02 09:46:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":103051,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: