นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1060094 {"modified_at":"2012/05/11 17:01:05 +0700","id":34680,"asset_file_size":119405,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/05/11 16:06:13 +0700","comment_counter":0,"description":"Red Square","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":212,"updated_at":"2012/05/11 17:01:05 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:06:13 +0700","asset_file_name":"P1060094.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060087 {"modified_at":"2012/05/11 17:01:04 +0700","id":34679,"asset_file_size":142873,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/05/11 16:05:58 +0700","comment_counter":0,"description":"Red Square","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":212,"updated_at":"2012/05/11 17:01:04 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:05:58 +0700","asset_file_name":"P1060087.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060076 {"modified_at":"2012/05/11 17:01:04 +0700","id":34678,"asset_file_size":128325,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/05/11 16:05:38 +0700","comment_counter":0,"description":"Red Square","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":212,"updated_at":"2012/05/11 17:01:04 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:05:38 +0700","asset_file_name":"P1060076.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060043 {"modified_at":"2012/05/11 16:05:18 +0700","id":34677,"asset_file_size":126029,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/05/11 16:05:16 +0700","comment_counter":0,"description":"Moscow Kremlin","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":212,"updated_at":"2012/05/11 16:05:18 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:05:16 +0700","asset_file_name":"P1060043.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060011 {"modified_at":"2012/05/11 16:04:53 +0700","id":34676,"asset_file_size":104429,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/05/11 16:04:53 +0700","comment_counter":0,"description":"Metro Moscow","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":212,"updated_at":"2012/05/11 16:04:53 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:04:53 +0700","asset_file_name":"P1060011.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060001 {"modified_at":"2012/05/11 16:04:25 +0700","id":34675,"asset_file_size":66059,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/05/11 16:04:23 +0700","comment_counter":0,"description":"Aeroflot","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":212,"updated_at":"2012/05/11 16:04:25 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:04:23 +0700","asset_file_name":"P1060001.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050925 {"modified_at":"2012/05/10 14:01:52 +0700","id":34661,"asset_file_size":86250,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/05/10 13:47:57 +0700","comment_counter":0,"description":"Auschwitz concentration camp","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":212,"updated_at":"2012/05/10 14:01:52 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:47:57 +0700","asset_file_name":"P1050925.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050910 {"modified_at":"2012/05/10 14:01:52 +0700","id":34660,"asset_file_size":118410,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/05/10 13:47:36 +0700","comment_counter":0,"description":"Auschwitz concentration camp","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":212,"updated_at":"2012/05/10 14:01:52 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:47:36 +0700","asset_file_name":"P1050910.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050908 {"modified_at":"2012/05/10 14:01:51 +0700","id":34659,"asset_file_size":111748,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/05/10 13:47:19 +0700","comment_counter":0,"description":"Auschwitz concentration camp","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":212,"updated_at":"2012/05/10 14:01:51 +0700","asset_updated_at":"2012/05/10 13:47:19 +0700","asset_file_name":"P1050908.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: