นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1050904 {"created_at":"2012/05/10 13:46:40 +0700","asset_file_size":116390,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34658,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Auschwitz concentration camp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:46:40 +0700","asset_file_name":"P1050904.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050872 {"created_at":"2012/05/10 13:46:19 +0700","asset_file_size":136911,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34657,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Auschwitz concentration camp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:46:19 +0700","asset_file_name":"P1050872.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050864_2 {"created_at":"2012/05/10 13:46:00 +0700","asset_file_size":123000,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34656,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Auschwitz concentration camp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:46:00 +0700","asset_file_name":"P1050864_2.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050856 {"created_at":"2012/05/10 13:45:41 +0700","asset_file_size":108601,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34655,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Auschwitz concentration camp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:45:41 +0700","asset_file_name":"P1050856.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050807 {"created_at":"2012/05/10 13:44:24 +0700","asset_file_size":130607,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/10 14:01:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34654,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Auschwitz concentration camp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:44:24 +0700","asset_file_name":"P1050807.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:48 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050805 {"created_at":"2012/05/10 13:44:05 +0700","asset_file_size":117573,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34653,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Auschwitz concentration camp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:44:05 +0700","asset_file_name":"P1050805.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050799 {"created_at":"2012/05/10 13:43:48 +0700","asset_file_size":127575,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34652,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Auschwitz concentration camp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:43:48 +0700","asset_file_name":"P1050799.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050793 {"created_at":"2012/05/10 13:43:28 +0700","asset_file_size":84397,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34651,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Auschwitz concentration camp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:43:28 +0700","asset_file_name":"P1050793.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050792 {"created_at":"2012/05/10 13:43:07 +0700","asset_file_size":109742,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34650,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Auschwitz concentration camp","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:43:07 +0700","asset_file_name":"P1050792.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: