นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1050782 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050782.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Auschwitz concentration camp","created_at":"2012/05/10 13:42:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/10 14:01:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/10 14:01:45 +0700","id":34649,"asset_file_size":100445}
  • Small_p1050781 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050781.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Auschwitz concentration camp","created_at":"2012/05/10 13:42:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","id":34648,"asset_file_size":93173}
  • Small_p1050780 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050780.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Auschwitz concentration camp","created_at":"2012/05/10 13:42:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","id":34647,"asset_file_size":79945}
  • Small_p1050761 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050761.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Auschwitz concentration camp","created_at":"2012/05/10 13:41:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","id":34646,"asset_file_size":109245}
  • Small_p1050748 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050748.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Auschwitz concentration camp","created_at":"2012/05/10 13:41:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/10 14:01:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/10 14:01:43 +0700","id":34645,"asset_file_size":105241}
  • Small_p1050744_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050744_1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Auschwitz concentration camp","created_at":"2012/05/10 13:41:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","id":34644,"asset_file_size":158451}
  • Small_p1050730 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050730.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Auschwitz concentration camp","created_at":"2012/05/10 13:40:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:40:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","id":34643,"asset_file_size":109276}
  • Small_p1050723_0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050723_0.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Train Station: Auschwitz concentration camp","created_at":"2012/05/10 13:40:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:40:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/10 14:01:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/10 14:01:41 +0700","id":34642,"asset_file_size":95381}
  • Small_p1050504 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1050504.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Salt Mine","created_at":"2012/05/10 13:24:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/10 13:24:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","id":34641,"asset_file_size":112191}
ขนาดย่อ: