นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

Main > suwit.s

No folder found
  • Small_p1050782 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:43 +0700","asset_file_name":"P1050782.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34649,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100445,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:42:43 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1050781 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:23 +0700","asset_file_name":"P1050781.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34648,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93173,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:42:23 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1050780 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:03 +0700","asset_file_name":"P1050780.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34647,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79945,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:42:03 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1050761 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:43 +0700","asset_file_name":"P1050761.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34646,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109245,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:41:43 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1050748 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:26 +0700","asset_file_name":"P1050748.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34645,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105241,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:41:26 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1050744_1 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:09 +0700","asset_file_name":"P1050744_1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34644,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158451,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:41:09 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1050730 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:40:48 +0700","asset_file_name":"P1050730.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34643,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109276,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:40:48 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1050723_0 {"member_only_commentable":false,"description":"Train Station: Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:40:22 +0700","asset_file_name":"P1050723_0.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34642,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95381,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:40:22 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1050504 {"member_only_commentable":false,"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:24:35 +0700","asset_file_name":"P1050504.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34641,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112191,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:24:35 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: