นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1050502 {"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:24:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34640,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/10 13:24:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1050502.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":112204,"last_commented_at":null}
  • Small_p1050491 {"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:23:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34639,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/10 13:23:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1050491.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:35 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:35 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":111016,"last_commented_at":null}
  • Small_p1050455 {"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:23:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34638,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/10 13:23:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1050455.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:33 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:33 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":89083,"last_commented_at":null}
  • Small_p1050426 {"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:23:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34637,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/10 13:23:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1050426.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:30 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:30 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":111473,"last_commented_at":null}
  • Small_p1050408 {"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:22:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34636,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/10 13:22:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1050408.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:29 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:29 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":96095,"last_commented_at":null}
  • Small_p1050549 {"description":"Salt Mine Front","asset_updated_at":"2012/05/10 13:22:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34635,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/10 13:22:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1050549.JPG","updated_at":"2012/05/10 14:01:28 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:28 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":90583,"last_commented_at":null}
  • Small_p1050636 {"description":"Krakow, Poland","asset_updated_at":"2012/05/10 01:01:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34632,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/10 01:01:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1050636.JPG","updated_at":"2012/05/10 01:01:44 +0700","modified_at":"2012/05/10 01:01:44 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":119460,"last_commented_at":null}
  • Small_p1050716 {"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f Krakow","asset_updated_at":"2012/05/10 00:04:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34631,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/10 00:04:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1050716.JPG","updated_at":"2012/05/10 01:00:54 +0700","modified_at":"2012/05/10 01:00:54 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":87700,"last_commented_at":null}
  • Small_p1050623 {"description":"Krakow, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 23:38:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34630,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/09 23:38:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"P1050623.JPG","updated_at":"2012/05/10 00:01:01 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:01:01 +0700","media_folder_id":212,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":109876,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: