นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1050666 {"asset_file_name":"P1050666.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/10 00:01:01 +0700","media_folder_id":212,"description":"Krakow, Poland","updated_at":"2012/05/10 00:01:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/09 23:37:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95512,"id":34629,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/09 23:37:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050664 {"asset_file_name":"P1050664.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/10 00:01:00 +0700","media_folder_id":212,"description":"Krakow, Poland","updated_at":"2012/05/10 00:01:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/09 23:37:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":97624,"id":34628,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/09 23:37:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050642 {"asset_file_name":"P1050642.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/10 00:01:00 +0700","media_folder_id":212,"description":"Krakow, Poland","updated_at":"2012/05/10 00:01:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/09 23:36:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":198858,"id":34627,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/09 23:36:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050617 {"asset_file_name":"P1050617.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/10 00:00:59 +0700","media_folder_id":212,"description":"Krakow, Poland","updated_at":"2012/05/10 00:00:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/09 23:36:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86323,"id":34626,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/09 23:36:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050573 {"asset_file_name":"P1050573.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/10 00:00:58 +0700","media_folder_id":212,"description":"Krakow, Poland","updated_at":"2012/05/10 00:00:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/09 23:35:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":122808,"id":34625,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/09 23:35:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050572 {"asset_file_name":"P1050572.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/10 00:00:58 +0700","media_folder_id":212,"description":"Krakow, Poland","updated_at":"2012/05/10 00:00:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/09 23:35:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":116142,"id":34624,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/09 23:35:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050615 {"asset_file_name":"P1050615.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/10 00:00:57 +0700","media_folder_id":212,"description":"Krakow","updated_at":"2012/05/10 00:00:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/09 23:35:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109299,"id":34623,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/09 23:35:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050946 {"asset_file_name":"P1050946.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/10 00:00:57 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f intercity","updated_at":"2012/05/10 00:00:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/09 23:34:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103921,"id":34622,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/09 23:34:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1050943 {"asset_file_name":"P1050943.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/10 00:00:56 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f intercity","updated_at":"2012/05/10 00:00:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/09 23:33:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100411,"id":34621,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/09 23:33:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: