นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1050379 {"created_at":"2012/05/09 23:29:30 +0700","asset_file_size":94324,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/10 00:00:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34620,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f Warszawa","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/09 23:29:30 +0700","asset_file_name":"P1050379.JPG","updated_at":"2012/05/10 00:00:56 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050378 {"created_at":"2012/05/09 12:45:28 +0700","asset_file_size":80773,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/09 13:00:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34618,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Warsaw, Poland","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/09 12:45:28 +0700","asset_file_name":"P1050378.JPG","updated_at":"2012/05/09 13:00:59 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050348 {"created_at":"2012/05/09 12:44:08 +0700","asset_file_size":80598,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/09 13:00:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34617,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Warsaw, Poland","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/09 12:44:08 +0700","asset_file_name":"P1050348.JPG","updated_at":"2012/05/09 13:00:59 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050339 {"created_at":"2012/05/09 12:42:37 +0700","asset_file_size":85970,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/09 13:00:58 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34616,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Warsaw, Poland","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/09 12:42:37 +0700","asset_file_name":"P1050339.JPG","updated_at":"2012/05/09 13:00:58 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050322 {"created_at":"2012/05/09 12:40:38 +0700","asset_file_size":93472,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/09 13:00:58 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34615,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Warsaw, Poland","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/09 12:40:38 +0700","asset_file_name":"P1050322.JPG","updated_at":"2012/05/09 13:00:58 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050265 {"created_at":"2012/05/09 12:39:23 +0700","asset_file_size":77661,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/09 13:00:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34614,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Warsaw, Poland","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/09 12:39:23 +0700","asset_file_name":"P1050265.JPG","updated_at":"2012/05/09 13:00:57 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050263 {"created_at":"2012/05/09 12:37:54 +0700","asset_file_size":81915,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/09 13:00:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34613,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Warsaw, Poland","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/09 12:37:54 +0700","asset_file_name":"P1050263.JPG","updated_at":"2012/05/09 13:00:57 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_p1050218 {"created_at":"2012/05/09 12:34:55 +0700","asset_file_size":76986,"commentable":true,"modified_at":"2012/05/09 13:00:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":34612,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Warsaw, Poland","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/05/09 12:34:55 +0700","asset_file_name":"P1050218.JPG","updated_at":"2012/05/09 13:00:56 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2011/11/01 15:51:05 +0700","asset_file_size":203563,"commentable":false,"modified_at":"2011/11/01 15:51:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":31060,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e21 Chicago Style (\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 15)","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:51:05 +0700","asset_file_name":"biblio_chicago15th_edit.pdf","updated_at":"2011/11/01 15:51:13 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: