นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"created_at":"2011/11/01 15:44:59 +0700","asset_file_size":38400,"commentable":false,"modified_at":"2011/11/01 15:45:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":31053,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:44:59 +0700","asset_file_name":"Form_Research_Topic.doc","updated_at":"2011/11/01 15:45:02 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2011/11/01 15:27:09 +0700","asset_file_size":58368,"commentable":false,"modified_at":"2011/11/08 11:58:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":31051,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e20\u0e32\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2/2554","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/08 11:58:44 +0700","asset_file_name":"schedule_2.54.doc","updated_at":"2011/11/08 11:58:45 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2011/11/01 15:24:55 +0700","asset_file_size":89088,"commentable":false,"modified_at":"2011/11/01 15:24:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":31050,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:24:55 +0700","asset_file_name":"Proposa_writing_manual.doc","updated_at":"2011/11/01 15:24:57 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2011/11/01 15:22:11 +0700","asset_file_size":42496,"commentable":false,"modified_at":"2011/11/01 15:22:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":31049,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:22:11 +0700","asset_file_name":"Form_progress_report.doc","updated_at":"2011/11/01 15:22:16 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2011/11/01 15:20:12 +0700","asset_file_size":19756,"commentable":false,"modified_at":"2011/11/01 15:20:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":31048,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document","description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:20:12 +0700","asset_file_name":"Form_final_draft.docx","updated_at":"2011/11/01 15:20:16 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2011/11/01 15:16:45 +0700","asset_file_size":108032,"commentable":false,"modified_at":"2011/11/01 15:16:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":31047,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:16:45 +0700","asset_file_name":"Evaluation_form.doc","updated_at":"2011/11/01 15:16:50 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2011/11/01 15:13:58 +0700","asset_file_size":101376,"commentable":false,"modified_at":"2011/11/01 15:17:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":31046,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/01 15:17:42 +0700","asset_file_name":"Course_outline_926-343_2.54.doc","updated_at":"2011/11/01 15:17:46 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2011/11/01 15:12:31 +0700","asset_file_size":84480,"commentable":false,"modified_at":"2011/11/10 09:46:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":31045,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/10 09:46:32 +0700","asset_file_name":"original_Adviser_manual.doc","updated_at":"2011/11/10 09:46:33 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • {"created_at":"2011/11/01 15:07:05 +0700","asset_file_size":65536,"commentable":false,"modified_at":"2011/11/10 09:56:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"id":31044,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/10 09:56:11 +0700","asset_file_name":"original_BAMRS2012_full_paper_format.doc","updated_at":"2011/11/10 09:56:13 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: