นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_x3 {"created_at":"2010/12/21 20:48:20 +0700","asset_file_size":996200,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26608,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003ETransylvania\u003C/div\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"X3.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_x4 {"created_at":"2010/12/21 20:47:34 +0700","asset_file_size":1712071,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26607,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003ETransylvania\u003C/div\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"X4.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_x2 {"created_at":"2010/12/21 20:46:16 +0700","asset_file_size":912090,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26606,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003ETransylvania\u003C/div\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","asset_file_name":"X2.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_x1 {"created_at":"2010/12/21 20:45:20 +0700","asset_file_size":1205849,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26605,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Transylvania","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","asset_file_name":"X1.1.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_x5 {"created_at":"2010/12/21 20:43:15 +0700","asset_file_size":1710956,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26604,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Transylvania","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","asset_file_name":"X5.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_b14 {"created_at":"2010/12/19 13:28:18 +0700","asset_file_size":1526534,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:30:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26562,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Bucharest,\u0026nbsp;Romania","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","asset_file_name":"B14.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:30:24 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_b13 {"created_at":"2010/12/19 13:26:50 +0700","asset_file_size":928306,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:30:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26561,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","asset_file_name":"B13.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:30:23 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_b11 {"created_at":"2010/12/19 13:22:58 +0700","asset_file_size":1331164,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26560,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","asset_file_name":"B11.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
  • Small_b15 {"created_at":"2010/12/19 13:21:12 +0700","asset_file_size":1224664,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":26559,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","asset_file_name":"B15.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","media_folder_id":212,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: