นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_b10 {"asset_file_name":"B10.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:18 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:30:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/19 13:19:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":856628,"id":26558,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_b9 {"asset_file_name":"B9.1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/19 13:19:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":827405,"id":26557,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_b7 {"asset_file_name":"B7.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/19 13:17:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1082398,"id":26556,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_b6 {"asset_file_name":"B6.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/19 13:15:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1106775,"id":26555,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_b5 {"asset_file_name":"B5.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/19 13:15:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":904794,"id":26554,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_b2 {"asset_file_name":"B2.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/19 13:14:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1823006,"id":26553,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_b12 {"asset_file_name":"B12.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/19 13:13:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1111865,"id":26552,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_b3 {"asset_file_name":"B3.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/19 13:12:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":779782,"id":26551,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_b1 {"asset_file_name":"B1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/12/19 13:11:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1848078,"id":26550,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: