นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

Main > suwit.s

No folder found
  • Small_b0 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","media_folder_id":212,"deleted_at":null,"asset_file_size":1007923,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26549,"created_at":"2010/12/19 13:06:55 +0700","asset_file_name":"B0.1.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:44 +0700","description":"Bucharest, Romania","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_w6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","media_folder_id":212,"deleted_at":null,"asset_file_size":1155033,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26528,"created_at":"2010/12/18 22:41:58 +0700","asset_file_name":"W6.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #424242; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_w3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","media_folder_id":212,"deleted_at":null,"asset_file_size":778867,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26527,"created_at":"2010/12/18 22:13:44 +0700","asset_file_name":"W3.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #424242; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003E\u003Cstrong\u003EUNESCO World Cultural Heritage\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_w4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","media_folder_id":212,"deleted_at":null,"asset_file_size":890409,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26526,"created_at":"2010/12/18 21:59:11 +0700","asset_file_name":"W4.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_w2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","media_folder_id":212,"deleted_at":null,"asset_file_size":1263489,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26525,"created_at":"2010/12/18 21:58:27 +0700","asset_file_name":"W2.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_w1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","media_folder_id":212,"deleted_at":null,"asset_file_size":1240040,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26524,"created_at":"2010/12/18 21:57:39 +0700","asset_file_name":"W1.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_w0 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","media_folder_id":212,"deleted_at":null,"asset_file_size":1069207,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":26523,"created_at":"2010/12/18 21:55:04 +0700","asset_file_name":"W0.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc00310 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:19:09 +0700","media_folder_id":212,"deleted_at":null,"asset_file_size":1805518,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":18574,"created_at":"2009/11/10 12:43:05 +0700","asset_file_name":"DSC00310.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:19:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dsc00210 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:19:06 +0700","media_folder_id":212,"deleted_at":null,"asset_file_size":1951094,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":18573,"created_at":"2009/11/10 12:42:27 +0700","asset_file_name":"DSC00210.JPG","updated_at":"2011/05/31 18:19:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: