นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_ski_field_1 {"member_only_commentable":false,"description":"Ski field","asset_updated_at":"2013/06/01 15:16:17 +0700","asset_file_name":"Ski_field_1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40262,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89683,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:16:17 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:16:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:16:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_on_the_but {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e19\u0e23\u0e16\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b Mt Hutt","asset_updated_at":"2013/06/01 15:15:32 +0700","asset_file_name":"on_the_but.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40261,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86823,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:15:32 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:15:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:15:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_mt_hutt_station {"member_only_commentable":false,"description":"Mt Hutt ","asset_updated_at":"2013/06/01 15:14:51 +0700","asset_file_name":"Mt_Hutt_station.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40260,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71408,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:14:51 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:14:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:14:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_methven_station {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1b Mt Hutt \u0e17\u0e35\u0e48 Methven ","asset_updated_at":"2013/06/01 15:10:01 +0700","asset_file_name":"Methven_station.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40259,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84417,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:10:01 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:10:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:10:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_first_aid {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e1a\u0e19 Mt Hutt","asset_updated_at":"2013/06/01 15:07:53 +0700","asset_file_name":"First_aid.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40258,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107325,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:07:53 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:07:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:07:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_canola_field {"member_only_commentable":false,"description":"Canola Field","asset_updated_at":"2013/06/01 15:05:07 +0700","asset_file_name":"Canola_field.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40257,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70563,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:05:07 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:05:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:05:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030387 {"member_only_commentable":false,"description":"Louis Vuitton Building","asset_updated_at":"2012/05/19 14:43:46 +0700","asset_file_name":"P1030387.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34814,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129673,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:43:46 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030444 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a (M\u00e9tro de Paris)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:42:23 +0700","asset_file_name":"P1030444.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34813,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127345,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:42:23 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030415 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32 \u0e43\u0e19 Paris","asset_updated_at":"2012/05/19 14:41:04 +0700","asset_file_name":"P1030415.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34812,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115879,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:41:04 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030414 {"member_only_commentable":false,"description":"ACADEMIE NATIONALE DE MUSIQUE","asset_updated_at":"2012/05/19 14:40:01 +0700","asset_file_name":"P1030414.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34811,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120116,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:40:01 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030345 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e33\u0e41\u0e0b\u0e19 (la Seine)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:37:40 +0700","asset_file_name":"P1030345.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34810,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90076,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:37:40 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030313 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e33\u0e41\u0e0b\u0e19 (la Seine)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:37:14 +0700","asset_file_name":"P1030313.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34809,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102992,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:37:14 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030376 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e17\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e1f\u0e4c (Arc De Triomphe, Paris, France)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:35:34 +0700","asset_file_name":"P1030376.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34808,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110347,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:35:34 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030361 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e17\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e1f\u0e4c (Arc De Triomphe, Paris, France)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:35:01 +0700","asset_file_name":"P1030361.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34807,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121489,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:35:01 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030357 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e17\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e1f\u0e4c (Arc De Triomphe, Paris, France)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:34:23 +0700","asset_file_name":"P1030357.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34806,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121343,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:34:23 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030347 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e17\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e21\u0e1f\u0e4c (Arc De Triomphe, Paris, France)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:33:33 +0700","asset_file_name":"P1030347.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34805,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121189,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:33:33 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030437 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a (M\u00e9tro de Paris)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:32:27 +0700","asset_file_name":"P1030437.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125463,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:32:27 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030431 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a (M\u00e9tro de Paris)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:31:57 +0700","asset_file_name":"P1030431.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34803,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125544,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:31:57 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030885 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a \u0e0a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e42\u0e01\u0e25 (Paris CDG)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:31:11 +0700","asset_file_name":"P1030885.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34802,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99807,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:31:11 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030511 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:30:32 +0700","asset_file_name":"P1030511.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34801,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141188,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:30:32 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030503 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:29:37 +0700","asset_file_name":"P1030503.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34800,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136710,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:29:37 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030502 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:29:11 +0700","asset_file_name":"P1030502.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34799,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171030,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:29:11 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030461 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:28:42 +0700","asset_file_name":"P1030461.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34798,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127921,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:28:42 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030287 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:27:55 +0700","asset_file_name":"P1030287.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86526,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:27:55 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030250 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre) ","asset_updated_at":"2012/05/19 14:27:02 +0700","asset_file_name":"P1030250.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132330,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:27:02 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: