นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc00294 {"asset_file_name":"DSC00294.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:19:04 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:19:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/10 12:41:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1679983,"id":18572,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc00222 {"asset_file_name":"DSC00222.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:19:01 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:19:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/10 12:40:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1802335,"id":18571,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc00196 {"asset_file_name":"DSC00196.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:18:59 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:18:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/10 12:39:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1584412,"id":18570,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_this_is_not_a_cow {"asset_file_name":"This_is_not_a_cow..jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:06:50 +0700","media_folder_id":212,"description":"Source: http://discoverbeef.blogspot.com/2008_02_01_archive.html","updated_at":"2011/05/31 18:06:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/07 14:23:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60830,"id":17712,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Project_evaluation.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:42:38 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2011/05/31 17:42:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2009/07/17 09:07:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":247296,"id":15979,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"Strategic_Mgt__Local_Gov.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:41:41 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","updated_at":"2011/05/31 17:41:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2009/07/14 16:57:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":460800,"id":15929,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_1824 {"asset_file_name":"100_1824.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:51 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Christchurch, New Zealand","updated_at":"2011/05/31 16:54:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 20:11:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1256615,"id":12177,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_2868 {"asset_file_name":"100_2868.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:49 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e22\u0e31\u0e07\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e04\u0e19\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46 \u0e43\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e21\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22","updated_at":"2011/05/31 16:54:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 19:51:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1536812,"id":12176,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_100_2855 {"asset_file_name":"100_2855.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:54:46 +0700","media_folder_id":212,"description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32","updated_at":"2011/05/31 16:54:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/14 19:45:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1403349,"id":12175,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2009/09/06 01:35:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: