นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","created_at":"2007/11/10 10:10:54 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19-Developing_Career.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":374,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":4,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Developing Career (.ppt)","modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","last_commented_at":"2009/04/10 15:43:25 +0700","asset_file_size":431104,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:29 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","created_at":"2007/11/10 10:07:28 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32-Training_and_Development.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":373,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D14751154399037808318\u0026amp;gb=ACewiWUs0zc4Uo_bjDtLfuQoyGUXXj8cSvQ7dpsEQLmGgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Training and Development\u003C/a\u003E (.ppt)","modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":500736,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","created_at":"2007/11/10 10:03:51 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01-Recruiting_and_Selecting.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":372,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D11178514733801279604\u0026amp;gb=AFPQmuKtLrxhSKDvwBBmCH31S6cXBTcnoBhVMm_U9nY1gk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 -- Recruiting and Selecting Employees\u003C/a\u003E (.ppt)","modified_at":"2011/06/01 15:31:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":678400,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","created_at":"2007/11/10 09:56:06 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19-Managing_Work_Flows.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":371,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":1,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19-Managing Work Flows (.ppt)","modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","last_commented_at":"2010/07/06 12:57:07 +0700","asset_file_size":409600,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","created_at":"2007/11/10 09:49:40 +0700","asset_file_name":"\u0e1a\u0e17\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c-Human_Resource_Management.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":370,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":3,"asset_processing":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D5710059279283441546\u0026amp;gb=AIQkEr2u_ihf4qH_0OPO77FhT89RvCO1TSQSrhXACLQUgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e1a\u0e17\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c -- Introduction to HRM\u003C/a\u003E (.ppt)","modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","last_commented_at":"2010/01/26 14:26:22 +0700","asset_file_size":723968,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","created_at":"2007/11/10 09:36:45 +0700","asset_file_name":"Course_Syllabus_--_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT.doc","asset_content_type":"application/msword","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":369,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9459822324315477116\u0026amp;gb=AETgGEab-NR5CRElnNu5zvJqjNtoifAYNfKFyidk7EThgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;amp;amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003ECourse syllabus -- \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u003C/a\u003E (.doc)","modified_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":150528,"group_member_commentable":false}
  • Small_suwitster {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:29:22 +0700","created_at":"2007/11/04 16:11:56 +0700","asset_file_name":"suwitster.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":211,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":1,"asset_processing":false,"description":"SUWIT\u0026nbsp; SRIMAI","modified_at":"2011/05/31 14:29:22 +0700","last_commented_at":"2007/12/14 15:00:10 +0700","asset_file_size":9635,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: