นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1080356 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:39:30 +0700","asset_file_name":"P1080356.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40279,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87451,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:39:30 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:39:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1080354 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2013/06/02 09:38:10 +0700","asset_file_name":"P1080354.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40278,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105835,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:38:10 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:38:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:38:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1080349 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2013/06/02 09:37:11 +0700","asset_file_name":"P1080349.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40277,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104971,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:37:11 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:37:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:37:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1080379 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Sapporo","asset_updated_at":"2013/06/02 09:36:15 +0700","asset_file_name":"P1080379.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83141,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 09:36:15 +0700","modified_at":"2013/06/02 09:36:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 09:36:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e28\u0e23\u0e35 \u0e19\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c, \u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23 \u0e08\u0e38\u0e11\u0e32\u0e21\u0e13\u0e35, \u0e08\u0e38\u0e11\u0e32\u0e21\u0e32\u0e28 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e16\u0e21, \u0e08\u0e38\u0e11\u0e32\u0e21\u0e32\u0e28 \u0e2b\u0e22\u0e35\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e21, \u0e1e\u0e23\u0e17\u0e34\u0e1e\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e04\u0e33\u0e01\u0e2d\u0e07, \u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e14\u0e32 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e39, \u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e1b\u0e38\u0e23\u0e34\u0e2a \u0e41\u0e0b\u0e48\u0e0a\u0e35, \u0e2a\u0e38\u0e2e\u0e31\u0e22\u0e14\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e32\u0e41\u0e27, \u0e2d\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e25\u0e34\u0e01\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e14\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07, \u0e2d\u0e34\u0e29\u0e23\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e34\u0e15 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e44\u0e2b\u0e21. (2553) \u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e01\u0e1e\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35, \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2, \u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48, \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22, 21 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2553.","asset_updated_at":"2013/06/02 07:08:33 +0700","asset_file_name":"manuscript.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":40270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":258438,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/02 07:08:33 +0700","modified_at":"2013/06/02 07:08:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 07:08:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_suwit_on_board {"member_only_commentable":false,"description":"Suwit \u0e1a\u0e19\u0e25\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e01\u0e35","asset_updated_at":"2013/06/01 15:19:09 +0700","asset_file_name":"Suwit_on_Board.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40264,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104520,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:19:09 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:19:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:19:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ski_field_2 {"member_only_commentable":false,"description":"Mt Hutt Ski field","asset_updated_at":"2013/06/01 15:17:28 +0700","asset_file_name":"Ski_field_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40263,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79980,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:17:28 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:17:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:17:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ski_field_1 {"member_only_commentable":false,"description":"Ski field","asset_updated_at":"2013/06/01 15:16:17 +0700","asset_file_name":"Ski_field_1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40262,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89683,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:16:17 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:16:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:16:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_on_the_but {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e19\u0e23\u0e16\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b Mt Hutt","asset_updated_at":"2013/06/01 15:15:32 +0700","asset_file_name":"on_the_but.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40261,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86823,"media_folder_id":212,"created_at":"2013/06/01 15:15:32 +0700","modified_at":"2013/06/01 15:15:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/01 15:15:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: