นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_p1030232 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:26:23 +0700","asset_file_name":"P1030232.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34795,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109752,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:26:23 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030222 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre) ","asset_updated_at":"2012/05/21 19:42:59 +0700","asset_file_name":"P1030222.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34793,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107542,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:25:41 +0700","modified_at":"2012/05/21 20:01:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/21 20:01:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030154 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre)","asset_updated_at":"2012/05/21 19:34:39 +0700","asset_file_name":"P1030154.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34792,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115927,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:24:59 +0700","modified_at":"2012/05/21 20:00:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/21 20:00:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030150 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a (M\u00e9tro de Paris)","asset_updated_at":"2012/05/20 12:16:12 +0700","asset_file_name":"P1030150.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34791,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110111,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:23:48 +0700","modified_at":"2012/05/20 13:01:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/20 13:01:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030137 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a \u0e0a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e42\u0e01\u0e25 (Paris CDG)","asset_updated_at":"2012/05/20 12:17:35 +0700","asset_file_name":"P1030137.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34790,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105463,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:22:36 +0700","modified_at":"2012/05/20 13:01:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/20 13:01:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030687 {"member_only_commentable":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","asset_updated_at":"2012/05/14 20:25:09 +0700","asset_file_name":"P1030687.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34736,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196699,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/14 20:25:09 +0700","modified_at":"2012/05/14 21:01:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/14 21:01:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030756 {"member_only_commentable":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","asset_updated_at":"2012/05/13 22:10:33 +0700","asset_file_name":"P1030756.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34711,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122425,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/13 22:10:33 +0700","modified_at":"2012/05/13 23:01:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/13 23:01:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030772 {"member_only_commentable":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","asset_updated_at":"2012/05/13 22:07:41 +0700","asset_file_name":"P1030772.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34710,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113586,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/13 22:07:41 +0700","modified_at":"2012/05/13 23:01:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/13 23:01:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030738 {"member_only_commentable":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","asset_updated_at":"2012/05/13 22:07:15 +0700","asset_file_name":"P1030738.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34709,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115234,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/13 22:07:15 +0700","modified_at":"2012/05/13 23:01:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/13 23:01:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030737 {"member_only_commentable":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","asset_updated_at":"2012/05/13 22:06:55 +0700","asset_file_name":"P1030737.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34708,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137222,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/13 22:06:55 +0700","modified_at":"2012/05/13 23:01:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/13 23:01:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030734 {"member_only_commentable":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","asset_updated_at":"2012/05/13 22:06:09 +0700","asset_file_name":"P1030734.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34707,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150294,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/13 22:06:09 +0700","modified_at":"2012/05/13 23:01:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/13 23:01:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030732 {"member_only_commentable":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","asset_updated_at":"2012/05/13 22:05:48 +0700","asset_file_name":"P1030732.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137050,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/13 22:05:48 +0700","modified_at":"2012/05/13 23:01:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/13 23:01:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030707 {"member_only_commentable":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","asset_updated_at":"2012/05/13 22:05:25 +0700","asset_file_name":"P1030707.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168517,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/13 22:05:25 +0700","modified_at":"2012/05/13 23:01:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/13 23:01:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030701 {"member_only_commentable":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","asset_updated_at":"2012/05/13 22:04:58 +0700","asset_file_name":"P1030701.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91844,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/13 22:04:58 +0700","modified_at":"2012/05/13 23:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/13 23:01:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1030586 {"member_only_commentable":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","asset_updated_at":"2012/05/13 22:03:53 +0700","asset_file_name":"P1030586.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34703,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":143887,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/13 22:03:53 +0700","modified_at":"2012/05/13 22:03:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/13 22:03:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060143 {"member_only_commentable":false,"description":"Assumption Cathedral","asset_updated_at":"2012/05/12 00:38:31 +0700","asset_file_name":"P1060143.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34698,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115336,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/12 00:38:31 +0700","modified_at":"2012/05/12 01:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/12 01:01:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060027 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow","asset_updated_at":"2012/05/11 23:33:13 +0700","asset_file_name":"P1060027.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34697,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99491,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 23:33:13 +0700","modified_at":"2012/05/12 00:00:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/12 00:00:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060206 {"member_only_commentable":false,"description":"Metro Moscow","asset_updated_at":"2012/05/11 17:12:17 +0700","asset_file_name":"P1060206.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34695,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108798,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 17:12:17 +0700","modified_at":"2012/05/11 18:01:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 18:01:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060279 {"member_only_commentable":false,"description":"Aeroexpress","asset_updated_at":"2012/05/11 16:10:39 +0700","asset_file_name":"P1060279.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34693,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135083,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:10:39 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060277 {"member_only_commentable":false,"description":"Aeroexpress","asset_updated_at":"2012/05/11 16:10:22 +0700","asset_file_name":"P1060277.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101458,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:10:22 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060271 {"member_only_commentable":false,"description":"Metro Moscow","asset_updated_at":"2012/05/11 16:09:51 +0700","asset_file_name":"P1060271.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105701,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:09:51 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060225 {"member_only_commentable":false,"description":"Red Square","asset_updated_at":"2012/05/11 16:09:22 +0700","asset_file_name":"P1060225.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106349,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:09:22 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060213 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow Kremlin","asset_updated_at":"2012/05/11 16:08:48 +0700","asset_file_name":"P1060213.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116655,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:08:48 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060176 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow Kremlin","asset_updated_at":"2012/05/11 16:08:31 +0700","asset_file_name":"P1060176.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119194,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:08:31 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060164 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow Kremlin","asset_updated_at":"2012/05/11 16:08:16 +0700","asset_file_name":"P1060164.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124001,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:08:16 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: