นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_p1060140 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow Kremlin","asset_updated_at":"2012/05/11 16:07:58 +0700","asset_file_name":"P1060140.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34686,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112403,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:07:58 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060139 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow Kremlin","asset_updated_at":"2012/05/11 16:07:41 +0700","asset_file_name":"P1060139.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34685,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113323,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:07:41 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060134 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow Kremlin","asset_updated_at":"2012/05/11 16:07:25 +0700","asset_file_name":"P1060134.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34684,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144366,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:07:25 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060129 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow Kremlin","asset_updated_at":"2012/05/11 16:07:06 +0700","asset_file_name":"P1060129.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34683,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107473,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:07:06 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060127 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow Kremlin","asset_updated_at":"2012/05/11 16:06:50 +0700","asset_file_name":"P1060127.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34682,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154522,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:06:50 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060116 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow Kremlin","asset_updated_at":"2012/05/11 16:06:35 +0700","asset_file_name":"P1060116.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34681,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144527,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:06:35 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060094 {"member_only_commentable":false,"description":"Red Square","asset_updated_at":"2012/05/11 16:06:13 +0700","asset_file_name":"P1060094.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34680,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119405,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:06:13 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060087 {"member_only_commentable":false,"description":"Red Square","asset_updated_at":"2012/05/11 16:05:58 +0700","asset_file_name":"P1060087.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34679,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142873,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:05:58 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060076 {"member_only_commentable":false,"description":"Red Square","asset_updated_at":"2012/05/11 16:05:38 +0700","asset_file_name":"P1060076.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34678,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128325,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:05:38 +0700","modified_at":"2012/05/11 17:01:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060043 {"member_only_commentable":false,"description":"Moscow Kremlin","asset_updated_at":"2012/05/11 16:05:16 +0700","asset_file_name":"P1060043.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34677,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126029,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:05:16 +0700","modified_at":"2012/05/11 16:05:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 16:05:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060011 {"member_only_commentable":false,"description":"Metro Moscow","asset_updated_at":"2012/05/11 16:04:53 +0700","asset_file_name":"P1060011.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34676,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104429,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:04:53 +0700","modified_at":"2012/05/11 16:04:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 16:04:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1060001 {"member_only_commentable":false,"description":"Aeroflot","asset_updated_at":"2012/05/11 16:04:23 +0700","asset_file_name":"P1060001.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34675,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66059,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/11 16:04:23 +0700","modified_at":"2012/05/11 16:04:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 16:04:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050925 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:47:57 +0700","asset_file_name":"P1050925.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34661,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86250,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:47:57 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050910 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:47:36 +0700","asset_file_name":"P1050910.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34660,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118410,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:47:36 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050908 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:47:19 +0700","asset_file_name":"P1050908.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34659,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111748,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:47:19 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050904 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:46:40 +0700","asset_file_name":"P1050904.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116390,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:46:40 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050872 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:46:19 +0700","asset_file_name":"P1050872.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34657,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136911,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:46:19 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050864_2 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:46:00 +0700","asset_file_name":"P1050864_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34656,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123000,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:46:00 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050856 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:45:41 +0700","asset_file_name":"P1050856.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34655,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108601,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:45:41 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050807 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:44:24 +0700","asset_file_name":"P1050807.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34654,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130607,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:44:24 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050805 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:44:05 +0700","asset_file_name":"P1050805.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34653,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117573,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:44:05 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050799 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:43:48 +0700","asset_file_name":"P1050799.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34652,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127575,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:43:48 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050793 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:43:28 +0700","asset_file_name":"P1050793.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34651,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84397,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:43:28 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050792 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:43:07 +0700","asset_file_name":"P1050792.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34650,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109742,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:43:07 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050782 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:43 +0700","asset_file_name":"P1050782.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34649,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100445,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:42:43 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: