นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_p1050781 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:23 +0700","asset_file_name":"P1050781.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34648,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93173,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:42:23 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050780 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:42:03 +0700","asset_file_name":"P1050780.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34647,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79945,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:42:03 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050761 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:43 +0700","asset_file_name":"P1050761.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34646,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109245,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:41:43 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050748 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:26 +0700","asset_file_name":"P1050748.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34645,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105241,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:41:26 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050744_1 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:41:09 +0700","asset_file_name":"P1050744_1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34644,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158451,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:41:09 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050730 {"member_only_commentable":false,"description":"Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:40:48 +0700","asset_file_name":"P1050730.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34643,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109276,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:40:48 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050723_0 {"member_only_commentable":false,"description":"Train Station: Auschwitz concentration camp","asset_updated_at":"2012/05/10 13:40:22 +0700","asset_file_name":"P1050723_0.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34642,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95381,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:40:22 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050504 {"member_only_commentable":false,"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:24:35 +0700","asset_file_name":"P1050504.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34641,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112191,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:24:35 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050502 {"member_only_commentable":false,"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:24:13 +0700","asset_file_name":"P1050502.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34640,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112204,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:24:13 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050491 {"member_only_commentable":false,"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:23:53 +0700","asset_file_name":"P1050491.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34639,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111016,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:23:53 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050455 {"member_only_commentable":false,"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:23:27 +0700","asset_file_name":"P1050455.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34638,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89083,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:23:27 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050426 {"member_only_commentable":false,"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:23:03 +0700","asset_file_name":"P1050426.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34637,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111473,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:23:03 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050408 {"member_only_commentable":false,"description":"Salt Mine","asset_updated_at":"2012/05/10 13:22:37 +0700","asset_file_name":"P1050408.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34636,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96095,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:22:37 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050549 {"member_only_commentable":false,"description":"Salt Mine Front","asset_updated_at":"2012/05/10 13:22:03 +0700","asset_file_name":"P1050549.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34635,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90583,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 13:22:03 +0700","modified_at":"2012/05/10 14:01:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 14:01:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050636 {"member_only_commentable":false,"description":"Krakow, Poland","asset_updated_at":"2012/05/10 01:01:43 +0700","asset_file_name":"P1050636.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34632,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119460,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 01:01:43 +0700","modified_at":"2012/05/10 01:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 01:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050716 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f Krakow","asset_updated_at":"2012/05/10 00:04:08 +0700","asset_file_name":"P1050716.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34631,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87700,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/10 00:04:08 +0700","modified_at":"2012/05/10 01:00:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 01:00:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050623 {"member_only_commentable":false,"description":"Krakow, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 23:38:04 +0700","asset_file_name":"P1050623.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34630,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109876,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:38:04 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:01:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:01:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050666 {"member_only_commentable":false,"description":"Krakow, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 23:37:26 +0700","asset_file_name":"P1050666.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34629,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95512,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:37:26 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:01:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:01:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050664 {"member_only_commentable":false,"description":"Krakow, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 23:37:07 +0700","asset_file_name":"P1050664.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34628,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97624,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:37:07 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:01:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:01:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050642 {"member_only_commentable":false,"description":"Krakow, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 23:36:48 +0700","asset_file_name":"P1050642.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34627,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198858,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:36:48 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:01:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:01:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050617 {"member_only_commentable":false,"description":"Krakow, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 23:36:18 +0700","asset_file_name":"P1050617.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34626,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86323,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:36:18 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:00:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:00:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050573 {"member_only_commentable":false,"description":"Krakow, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 23:35:54 +0700","asset_file_name":"P1050573.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122808,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:35:54 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:00:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:00:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050572 {"member_only_commentable":false,"description":"Krakow, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 23:35:34 +0700","asset_file_name":"P1050572.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34624,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116142,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:35:34 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:00:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:00:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050615 {"member_only_commentable":false,"description":"Krakow","asset_updated_at":"2012/05/09 23:35:04 +0700","asset_file_name":"P1050615.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34623,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109299,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:35:04 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:00:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:00:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050946 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f intercity","asset_updated_at":"2012/05/09 23:34:13 +0700","asset_file_name":"P1050946.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34622,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103921,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:34:13 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:00:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:00:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: