นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_p1050943 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f intercity","asset_updated_at":"2012/05/09 23:33:32 +0700","asset_file_name":"P1050943.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34621,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100411,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:33:32 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:00:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:00:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050379 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f Warszawa","asset_updated_at":"2012/05/09 23:29:30 +0700","asset_file_name":"P1050379.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34620,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94324,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 23:29:30 +0700","modified_at":"2012/05/10 00:00:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/10 00:00:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050378 {"member_only_commentable":false,"description":"Warsaw, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 12:45:28 +0700","asset_file_name":"P1050378.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34618,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80773,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 12:45:28 +0700","modified_at":"2012/05/09 13:00:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/09 13:00:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050348 {"member_only_commentable":false,"description":"Warsaw, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 12:44:08 +0700","asset_file_name":"P1050348.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34617,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80598,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 12:44:08 +0700","modified_at":"2012/05/09 13:00:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/09 13:00:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050339 {"member_only_commentable":false,"description":"Warsaw, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 12:42:37 +0700","asset_file_name":"P1050339.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34616,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85970,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 12:42:37 +0700","modified_at":"2012/05/09 13:00:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/09 13:00:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050322 {"member_only_commentable":false,"description":"Warsaw, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 12:40:38 +0700","asset_file_name":"P1050322.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34615,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93472,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 12:40:38 +0700","modified_at":"2012/05/09 13:00:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/09 13:00:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050265 {"member_only_commentable":false,"description":"Warsaw, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 12:39:23 +0700","asset_file_name":"P1050265.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34614,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77661,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 12:39:23 +0700","modified_at":"2012/05/09 13:00:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/09 13:00:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050263 {"member_only_commentable":false,"description":"Warsaw, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 12:37:54 +0700","asset_file_name":"P1050263.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34613,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81915,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 12:37:54 +0700","modified_at":"2012/05/09 13:00:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/09 13:00:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_p1050218 {"member_only_commentable":false,"description":"Warsaw, Poland","asset_updated_at":"2012/05/09 12:34:55 +0700","asset_file_name":"P1050218.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76986,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/09 12:34:55 +0700","modified_at":"2012/05/09 13:00:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/09 13:00:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e21 Chicago Style (\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 15)","asset_updated_at":"2011/11/01 15:51:05 +0700","asset_file_name":"biblio_chicago15th_edit.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":31060,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":203563,"media_folder_id":212,"created_at":"2011/11/01 15:51:05 +0700","modified_at":"2011/11/01 15:51:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 15:51:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","asset_updated_at":"2011/11/01 15:44:59 +0700","asset_file_name":"Form_Research_Topic.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":31053,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":38400,"media_folder_id":212,"created_at":"2011/11/01 15:44:59 +0700","modified_at":"2011/11/01 15:45:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 15:45:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e20\u0e32\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2/2554","asset_updated_at":"2011/11/08 11:58:44 +0700","asset_file_name":"schedule_2.54.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":31051,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":58368,"media_folder_id":212,"created_at":"2011/11/01 15:27:09 +0700","modified_at":"2011/11/08 11:58:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 11:58:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","asset_updated_at":"2011/11/01 15:24:55 +0700","asset_file_name":"Proposa_writing_manual.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":31050,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":89088,"media_folder_id":212,"created_at":"2011/11/01 15:24:55 +0700","modified_at":"2011/11/01 15:24:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 15:24:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","asset_updated_at":"2011/11/01 15:22:11 +0700","asset_file_name":"Form_progress_report.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":31049,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":42496,"media_folder_id":212,"created_at":"2011/11/01 15:22:11 +0700","modified_at":"2011/11/01 15:22:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 15:22:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","asset_updated_at":"2011/11/01 15:20:12 +0700","asset_file_name":"Form_final_draft.docx","asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document","member_only_readable":false,"id":31048,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":19756,"media_folder_id":212,"created_at":"2011/11/01 15:20:12 +0700","modified_at":"2011/11/01 15:20:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 15:20:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","asset_updated_at":"2011/11/01 15:16:45 +0700","asset_file_name":"Evaluation_form.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":31047,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":108032,"media_folder_id":212,"created_at":"2011/11/01 15:16:45 +0700","modified_at":"2011/11/01 15:16:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 15:16:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 926-343 \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08","asset_updated_at":"2011/11/01 15:17:42 +0700","asset_file_name":"Course_outline_926-343_2.54.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":31046,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":101376,"media_folder_id":212,"created_at":"2011/11/01 15:13:58 +0700","modified_at":"2011/11/01 15:17:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 15:17:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2011/11/10 09:46:32 +0700","asset_file_name":"original_Adviser_manual.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":31045,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":84480,"media_folder_id":212,"created_at":"2011/11/01 15:12:31 +0700","modified_at":"2011/11/10 09:46:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/10 09:46:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2011/11/10 09:56:11 +0700","asset_file_name":"original_BAMRS2012_full_paper_format.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":31044,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":65536,"media_folder_id":212,"created_at":"2011/11/01 15:07:05 +0700","modified_at":"2011/11/10 09:56:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/10 09:56:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_x3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003ETransylvania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"X3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26608,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":996200,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/21 20:48:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_x4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003ETransylvania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:50 +0700","asset_file_name":"X4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1712071,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/21 20:47:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_x2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003ETransylvania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","asset_file_name":"X2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26606,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":912090,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/21 20:46:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_x1 {"member_only_commentable":false,"description":"Transylvania","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","asset_file_name":"X1.1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26605,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1205849,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/21 20:45:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_x5 {"member_only_commentable":false,"description":"Transylvania","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","asset_file_name":"X5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26604,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1710956,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/21 20:43:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b14 {"member_only_commentable":false,"description":"Bucharest,\u0026nbsp;Romania","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","asset_file_name":"B14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26562,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1526534,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:28:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: