นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

Main > suwit.s

No folder found
  • Small_p1030503 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:29:37 +0700","asset_file_name":"P1030503.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34800,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136710,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:29:37 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1030502 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:29:11 +0700","asset_file_name":"P1030502.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34799,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171030,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:29:11 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1030461 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:28:42 +0700","asset_file_name":"P1030461.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34798,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127921,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:28:42 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1030287 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:27:55 +0700","asset_file_name":"P1030287.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86526,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:27:55 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1030250 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre) ","asset_updated_at":"2012/05/19 14:27:02 +0700","asset_file_name":"P1030250.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132330,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:27:02 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1030232 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre)","asset_updated_at":"2012/05/19 14:26:23 +0700","asset_file_name":"P1030232.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34795,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109752,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:26:23 +0700","modified_at":"2012/05/19 15:01:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/19 15:01:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1030222 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre) ","asset_updated_at":"2012/05/21 19:42:59 +0700","asset_file_name":"P1030222.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34793,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107542,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:25:41 +0700","modified_at":"2012/05/21 20:01:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/21 20:01:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1030154 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre)","asset_updated_at":"2012/05/21 19:34:39 +0700","asset_file_name":"P1030154.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34792,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115927,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:24:59 +0700","modified_at":"2012/05/21 20:00:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/21 20:00:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_p1030150 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a (M\u00e9tro de Paris)","asset_updated_at":"2012/05/20 12:16:12 +0700","asset_file_name":"P1030150.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34791,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110111,"media_folder_id":212,"created_at":"2012/05/19 14:23:48 +0700","modified_at":"2012/05/20 13:01:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/20 13:01:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: