นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1030503 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030503.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","created_at":"2012/05/19 14:29:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:29:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","id":34800,"asset_file_size":136710}
  • Small_p1030502 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030502.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","created_at":"2012/05/19 14:29:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:29:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:07 +0700","id":34799,"asset_file_size":171030}
  • Small_p1030461 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030461.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","created_at":"2012/05/19 14:28:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:28:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:06 +0700","id":34798,"asset_file_size":127921}
  • Small_p1030287 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030287.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e4c (Palace of Versailles)","created_at":"2012/05/19 14:27:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:27:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","id":34797,"asset_file_size":86526}
  • Small_p1030250 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030250.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre) ","created_at":"2012/05/19 14:27:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:27:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:05 +0700","id":34796,"asset_file_size":132330}
  • Small_p1030232 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030232.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre)","created_at":"2012/05/19 14:26:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/19 14:26:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/19 15:01:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/19 15:01:04 +0700","id":34795,"asset_file_size":109752}
  • Small_p1030222 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030222.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre) ","created_at":"2012/05/19 14:25:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/21 19:42:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/21 20:01:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/21 20:01:00 +0700","id":34793,"asset_file_size":107542}
  • Small_p1030154 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030154.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e25\u0e39\u0e1f\u0e27\u0e23\u0e4c (Mus\u00e9e du Louvre)","created_at":"2012/05/19 14:24:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/21 19:34:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/21 20:00:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/21 20:00:59 +0700","id":34792,"asset_file_size":115927}
  • Small_p1030150 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030150.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a (M\u00e9tro de Paris)","created_at":"2012/05/19 14:23:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/20 12:16:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/20 13:01:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/20 13:01:00 +0700","id":34791,"asset_file_size":110111}
ขนาดย่อ: