นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_b13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","asset_file_name":"B13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26561,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":928306,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:26:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","asset_file_name":"B11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26560,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1331164,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:22:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","asset_file_name":"B15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26559,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1224664,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:21:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","asset_file_name":"B10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":856628,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:19:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","asset_file_name":"B9.1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":827405,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:19:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","asset_file_name":"B7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1082398,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:17:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","asset_file_name":"B6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26555,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1106775,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:15:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","asset_file_name":"B5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26554,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":904794,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:15:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","asset_file_name":"B2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1823006,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:14:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","asset_file_name":"B12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1111865,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:13:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:44 +0700","asset_file_name":"B3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":779782,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:12:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:44 +0700","asset_file_name":"B1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1848078,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:11:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b0 {"member_only_commentable":false,"description":"Bucharest, Romania","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:44 +0700","asset_file_name":"B0.1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1007923,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/19 13:06:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_w6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #424242; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","asset_file_name":"W6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26528,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1155033,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/18 22:41:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_w3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #424242; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003E\u003Cstrong\u003EUNESCO World Cultural Heritage\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","asset_file_name":"W3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26527,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":778867,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/18 22:13:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_w4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","asset_file_name":"W4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26526,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":890409,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/18 21:59:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_w2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","asset_file_name":"W2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26525,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1263489,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/18 21:58:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_w1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","asset_file_name":"W1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26524,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1240040,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/18 21:57:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_w0 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","asset_file_name":"W0.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26523,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":1069207,"media_folder_id":212,"created_at":"2010/12/18 21:55:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc00310 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","asset_file_name":"DSC00310.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18574,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1805518,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/11/10 12:43:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:19:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:19:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc00210 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","asset_file_name":"DSC00210.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18573,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1951094,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/11/10 12:42:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:19:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:19:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc00294 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","asset_file_name":"DSC00294.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18572,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1679983,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/11/10 12:41:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:19:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:19:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc00222 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","asset_file_name":"DSC00222.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18571,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1802335,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/11/10 12:40:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:19:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:19:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc00196 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","asset_file_name":"DSC00196.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18570,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1584412,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/11/10 12:39:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:18:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:18:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_this_is_not_a_cow {"member_only_commentable":false,"description":"Source: http://discoverbeef.blogspot.com/2008_02_01_archive.html","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","asset_file_name":"This_is_not_a_cow..jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60830,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/10/07 14:23:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:06:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:06:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: