นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_b13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B13.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:26:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:23 +0700","id":26561,"asset_file_size":928306}
 • Tiny_b11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:22:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","id":26560,"asset_file_size":1331164}
 • Tiny_b15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B15.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:21:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:19 +0700","id":26559,"asset_file_size":1224664}
 • Tiny_b10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:19:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:18 +0700","id":26558,"asset_file_size":856628}
 • Tiny_b9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B9.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:19:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","id":26557,"asset_file_size":827405}
 • Tiny_b7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:17:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","id":26556,"asset_file_size":1082398}
 • Tiny_b6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:15:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:14 +0700","id":26555,"asset_file_size":1106775}
 • Tiny_b5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:15:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","id":26554,"asset_file_size":904794}
 • Tiny_b2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:14:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","id":26553,"asset_file_size":1823006}
 • Tiny_b12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:13:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:09 +0700","id":26552,"asset_file_size":1111865}
 • Tiny_b3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:12:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","id":26551,"asset_file_size":779782}
 • Tiny_b1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv style=\"font-family: arial, helvetica, tahoma, sans-serif; font-size: 12pt; background-color: #ffffff; font-style: normal\"\u003EBucharest, Romania\u003C/div\u003E","created_at":"2010/12/19 13:11:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","id":26550,"asset_file_size":1848078}
 • Tiny_b0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"B0.1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"Bucharest, Romania","created_at":"2010/12/19 13:06:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:04 +0700","id":26549,"asset_file_size":1007923}
 • Tiny_w6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"W6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #424242; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","created_at":"2010/12/18 22:41:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","id":26528,"asset_file_size":1155033}
 • Tiny_w3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"W3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #424242; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003E\u003Cstrong\u003EUNESCO World Cultural Heritage\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","created_at":"2010/12/18 22:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","id":26527,"asset_file_size":778867}
 • Tiny_w4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"W4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","created_at":"2010/12/18 21:59:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:57 +0700","id":26526,"asset_file_size":890409}
 • Tiny_w2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"W2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","created_at":"2010/12/18 21:58:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","id":26525,"asset_file_size":1263489}
 • Tiny_w1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"W1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","created_at":"2010/12/18 21:57:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","id":26524,"asset_file_size":1240040}
 • Tiny_w0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"W0.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cspan style=\"font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; color: #646464; line-height: 15px\" class=\"Apple-style-span\"\u003ESch\u0026ouml;nbrunn Palace\u003C/span\u003E","created_at":"2010/12/18 21:55:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:29:52 +0700","id":26523,"asset_file_size":1069207}
 • Tiny_dsc00310 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00310.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","created_at":"2009/11/10 12:43:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:09 +0700","id":18574,"asset_file_size":1805518}
 • Tiny_dsc00210 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00210.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","created_at":"2009/11/10 12:42:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:06 +0700","id":18573,"asset_file_size":1951094}
 • Tiny_dsc00294 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00294.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","created_at":"2009/11/10 12:41:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:04 +0700","id":18572,"asset_file_size":1679983}
 • Tiny_dsc00222 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00222.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E \u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E \u003C/div\u003E","created_at":"2009/11/10 12:40:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:19:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:19:01 +0700","id":18571,"asset_file_size":1802335}
 • Tiny_dsc00196 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC00196.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e15.\u0e04. - 1\u0026nbsp; \u0e1e.\u0e22. 2552 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","created_at":"2009/11/10 12:39:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:18:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:18:59 +0700","id":18570,"asset_file_size":1584412}
 • Tiny_this_is_not_a_cow {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"This_is_not_a_cow..jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":null,"description":"Source: http://discoverbeef.blogspot.com/2008_02_01_archive.html","created_at":"2009/10/07 14:23:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:06:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:06:50 +0700","id":17712,"asset_file_size":60830}
ขนาดย่อ: