นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1030701 {"asset_file_name":"P1030701.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/13 23:01:35 +0700","media_folder_id":212,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","updated_at":"2012/05/13 23:01:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/13 22:04:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91844,"id":34704,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:04:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1030586 {"asset_file_name":"P1030586.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/13 22:03:54 +0700","media_folder_id":212,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","updated_at":"2012/05/13 22:03:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/13 22:03:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":143887,"id":34703,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:03:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060143 {"asset_file_name":"P1060143.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/12 01:01:05 +0700","media_folder_id":212,"description":"Assumption Cathedral","updated_at":"2012/05/12 01:01:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/12 00:38:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115336,"id":34698,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/12 00:38:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060027 {"asset_file_name":"P1060027.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/12 00:00:59 +0700","media_folder_id":212,"description":"Moscow","updated_at":"2012/05/12 00:00:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/11 23:33:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":99491,"id":34697,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/11 23:33:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060206 {"asset_file_name":"P1060206.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/11 18:01:02 +0700","media_folder_id":212,"description":"Metro Moscow","updated_at":"2012/05/11 18:01:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/11 17:12:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":108798,"id":34695,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/11 17:12:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060279 {"asset_file_name":"P1060279.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/11 17:01:13 +0700","media_folder_id":212,"description":"Aeroexpress","updated_at":"2012/05/11 17:01:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/11 16:10:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":135083,"id":34693,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:10:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060277 {"asset_file_name":"P1060277.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","media_folder_id":212,"description":"Aeroexpress","updated_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/11 16:10:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101458,"id":34692,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:10:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060271 {"asset_file_name":"P1060271.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","media_folder_id":212,"description":"Metro Moscow","updated_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/11 16:09:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105701,"id":34691,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:09:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060225 {"asset_file_name":"P1060225.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","media_folder_id":212,"description":"Red Square","updated_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/05/11 16:09:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106349,"id":34690,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:09:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: