นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1030701 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030701.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","created_at":"2012/05/13 22:04:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:04:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/13 23:01:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/13 23:01:35 +0700","id":34704,"asset_file_size":91844}
  • Small_p1030586 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1030586.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","created_at":"2012/05/13 22:03:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:03:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/13 22:03:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/13 22:03:54 +0700","id":34703,"asset_file_size":143887}
  • Small_p1060143 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060143.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Assumption Cathedral","created_at":"2012/05/12 00:38:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/12 00:38:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/12 01:01:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/12 01:01:05 +0700","id":34698,"asset_file_size":115336}
  • Small_p1060027 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060027.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Moscow","created_at":"2012/05/11 23:33:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/11 23:33:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/12 00:00:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/12 00:00:59 +0700","id":34697,"asset_file_size":99491}
  • Small_p1060206 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060206.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Metro Moscow","created_at":"2012/05/11 17:12:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/11 17:12:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/11 18:01:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/11 18:01:02 +0700","id":34695,"asset_file_size":108798}
  • Small_p1060279 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060279.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Aeroexpress","created_at":"2012/05/11 16:10:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:10:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/11 17:01:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/11 17:01:13 +0700","id":34693,"asset_file_size":135083}
  • Small_p1060277 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060277.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Aeroexpress","created_at":"2012/05/11 16:10:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:10:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","id":34692,"asset_file_size":101458}
  • Small_p1060271 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060271.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Metro Moscow","created_at":"2012/05/11 16:09:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:09:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","id":34691,"asset_file_size":105701}
  • Small_p1060225 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060225.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":212,"visibility":2,"description":"Red Square","created_at":"2012/05/11 16:09:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:09:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","id":34690,"asset_file_size":106349}
ขนาดย่อ: