นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1030701 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:04:58 +0700","updated_at":"2012/05/13 23:01:35 +0700","created_at":"2012/05/13 22:04:58 +0700","asset_file_name":"P1030701.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34704,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","modified_at":"2012/05/13 23:01:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":91844,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1030586 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/13 22:03:53 +0700","updated_at":"2012/05/13 22:03:54 +0700","created_at":"2012/05/13 22:03:53 +0700","asset_file_name":"P1030586.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34703,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Castle of S\u00e3o Jorge","modified_at":"2012/05/13 22:03:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":143887,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060143 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/12 00:38:31 +0700","updated_at":"2012/05/12 01:01:05 +0700","created_at":"2012/05/12 00:38:31 +0700","asset_file_name":"P1060143.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34698,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Assumption Cathedral","modified_at":"2012/05/12 01:01:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":115336,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060027 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/11 23:33:13 +0700","updated_at":"2012/05/12 00:00:59 +0700","created_at":"2012/05/11 23:33:13 +0700","asset_file_name":"P1060027.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34697,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Moscow","modified_at":"2012/05/12 00:00:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":99491,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060206 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/11 17:12:17 +0700","updated_at":"2012/05/11 18:01:02 +0700","created_at":"2012/05/11 17:12:17 +0700","asset_file_name":"P1060206.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34695,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Metro Moscow","modified_at":"2012/05/11 18:01:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":108798,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060279 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:10:39 +0700","updated_at":"2012/05/11 17:01:13 +0700","created_at":"2012/05/11 16:10:39 +0700","asset_file_name":"P1060279.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34693,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Aeroexpress","modified_at":"2012/05/11 17:01:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":135083,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060277 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:10:22 +0700","updated_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","created_at":"2012/05/11 16:10:22 +0700","asset_file_name":"P1060277.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34692,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Aeroexpress","modified_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":101458,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060271 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:09:51 +0700","updated_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","created_at":"2012/05/11 16:09:51 +0700","asset_file_name":"P1060271.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34691,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Metro Moscow","modified_at":"2012/05/11 17:01:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":105701,"group_member_commentable":true}
  • Small_p1060225 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2012/05/11 16:09:22 +0700","updated_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","created_at":"2012/05/11 16:09:22 +0700","asset_file_name":"P1060225.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":34690,"deleted_at":null,"media_folder_id":212,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Red Square","modified_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":106349,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: