นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:44 +0700","asset_file_name":"Project_evaluation.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":15979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":247296,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/07/17 09:07:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:42:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:42:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:39 +0700","asset_file_name":"Strategic_Mgt__Local_Gov.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":15929,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":460800,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/07/14 16:57:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:41:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:41:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_1824 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 Christchurch, New Zealand","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:11 +0700","asset_file_name":"100_1824.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1256615,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/01/14 20:11:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:54:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:54:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_2868 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e22\u0e31\u0e07\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e04\u0e19\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46 \u0e43\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e21\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:11 +0700","asset_file_name":"100_2868.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1536812,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/01/14 19:51:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:54:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:54:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_2855 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:11 +0700","asset_file_name":"100_2855.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12175,"last_commented_at":"2009/09/06 01:35:30 +0700","commentable":true,"asset_file_size":1403349,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/01/14 19:45:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:54:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:54:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_2840 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:10 +0700","asset_file_name":"100_2840.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12174,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1074639,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/01/14 19:41:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:54:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:54:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_2835 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e15\u0e32\u0e02\u0e19\u0e21\u0e44\u0e17\u0e22\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 Lincoln University International Night 08","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:10 +0700","asset_file_name":"100_2835.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12173,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":879586,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/01/14 19:37:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:54:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:54:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_suwit_03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003ESuwit Srimai\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e34\u0e15 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e44\u0e2b\u0e21 \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:10 +0700","asset_file_name":"SUWIT_03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119233,"media_folder_id":212,"created_at":"2009/01/14 18:48:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:54:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:54:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lincoln_office2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e21 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e01 \u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e24\u0e14\u0e39\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e34 (\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e49\u0e19\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","asset_file_name":"Lincoln_Office2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9682,"last_commented_at":"2009/11/29 14:38:48 +0700","commentable":false,"asset_file_size":881245,"media_folder_id":212,"created_at":"2008/09/28 08:14:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:16:52 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:16:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lincoln_office1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48 Lincoln University \u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e24\u0e14\u0e39\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e34 (\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e49\u0e19\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","asset_file_name":"Lincoln_Office1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9681,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":639868,"media_folder_id":212,"created_at":"2008/09/28 08:11:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:16:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:16:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lincoln_library {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EGeorge Forbes Memorial Library\u003C/p\u003ELincoln University, Canterbury, New Zealand","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","asset_file_name":"Lincoln_Library.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":9680,"last_commented_at":"2010/04/09 13:05:16 +0700","commentable":false,"asset_file_size":779026,"media_folder_id":212,"created_at":"2008/09/28 08:07:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:16:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:16:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_thought_4 {"member_only_commentable":false,"description":" \u003Cp class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026quot;Angsana New\u0026quot;\"\u003E\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e44\u0e23\u0e49\u0e02\u0e35\u0e14\u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e43\u0e08\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e1b\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:53 +0700","asset_file_name":"thought_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6565,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89470,"media_folder_id":212,"created_at":"2008/05/19 18:06:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:44:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:44:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_thought_3 {"member_only_commentable":false,"description":" \u003Cp class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026quot;Angsana New\u0026quot;\"\u003E\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e44\u0e23\u0e49\u0e02\u0e35\u0e14\u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e43\u0e08\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e1b\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:53 +0700","asset_file_name":"thought_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6563,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80395,"media_folder_id":212,"created_at":"2008/05/19 18:06:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_thought_2 {"member_only_commentable":false,"description":" \u003Cp class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026quot;Angsana New\u0026quot;\"\u003E\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e44\u0e23\u0e49\u0e02\u0e35\u0e14\u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e43\u0e08\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e1b\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:53 +0700","asset_file_name":"thought_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6562,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61299,"media_folder_id":212,"created_at":"2008/05/19 18:05:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_thought_1 {"member_only_commentable":false,"description":" \u003Cp class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026quot;Angsana New\u0026quot;\"\u003E\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e44\u0e23\u0e49\u0e02\u0e35\u0e14\u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e43\u0e08\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e1b\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:53 +0700","asset_file_name":"thought_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6561,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50706,"media_folder_id":212,"created_at":"2008/05/19 18:05:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026quot;Angsana New\u0026quot;; color: #339966\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026quot;Angsana New\u0026quot;\"\u003E \u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:55 +0700","asset_file_name":"Handbook_for_Provincial_Strategic_Planning.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1508,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1027996,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/12/12 15:18:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tranzcoastal_3 {"member_only_commentable":false,"description":"Tranzcoastal","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","asset_file_name":"tranzcoastal_3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":920,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1066301,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/29 06:35:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tranzcoastal_2 {"member_only_commentable":false,"description":"Tranz scenic","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","asset_file_name":"tranzcoastal_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":919,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1559061,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/29 06:31:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:38:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tranzcoastal_1 {"member_only_commentable":false,"description":"Tranz Scenic ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","asset_file_name":"tranzcoastal_1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":918,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1211250,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/29 06:28:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:38:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hd_blog1 {"member_only_commentable":false,"description":"On the way to Akaroa -- Canterbury, New Zealand","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:18 +0700","asset_file_name":"hd_blog1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":669,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54304,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/22 12:57:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:36:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Balanced Scorecard and Strategic Management","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"BSC_Class_E2.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":575,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2173440,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/19 15:18:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Balanced Scorecard and Its Applications","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","asset_file_name":"BSC_Class_E1.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":574,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1990144,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/19 15:07:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_113 {"member_only_commentable":false,"description":"Akaroa -- New Zealand","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","asset_file_name":"113.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":525,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1124777,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/16 18:48:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_112 {"member_only_commentable":false,"description":"Akaroa -- New Zealand","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_file_name":"112.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":524,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1173969,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/16 18:45:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:33:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_111 {"member_only_commentable":false,"description":"Akaroa -- New Zealand","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","asset_file_name":"111.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":748622,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/16 18:42:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:33:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: