นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ล.ลิงไต่หลังแกะ
Ico64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิต ศรีไหม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

หลัก > suwit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p1060213 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060213.JPG","created_at":"2012/05/11 16:08:48 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:08:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Moscow Kremlin","asset_file_size":116655,"modified_at":"2012/05/11 17:01:11 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34689,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1060176 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060176.JPG","created_at":"2012/05/11 16:08:31 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:08:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Moscow Kremlin","asset_file_size":119194,"modified_at":"2012/05/11 17:01:10 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34688,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1060164 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060164.JPG","created_at":"2012/05/11 16:08:16 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:08:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Moscow Kremlin","asset_file_size":124001,"modified_at":"2012/05/11 17:01:10 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34687,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1060140 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060140.JPG","created_at":"2012/05/11 16:07:58 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:07:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Moscow Kremlin","asset_file_size":112403,"modified_at":"2012/05/11 17:01:09 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34686,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1060139 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060139.JPG","created_at":"2012/05/11 16:07:41 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:07:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Moscow Kremlin","asset_file_size":113323,"modified_at":"2012/05/11 17:01:09 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34685,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1060134 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060134.JPG","created_at":"2012/05/11 16:07:25 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:07:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Moscow Kremlin","asset_file_size":144366,"modified_at":"2012/05/11 17:01:08 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34684,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1060129 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060129.JPG","created_at":"2012/05/11 16:07:06 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:07:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Moscow Kremlin","asset_file_size":107473,"modified_at":"2012/05/11 17:01:07 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34683,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1060127 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060127.JPG","created_at":"2012/05/11 16:06:50 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:06:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Moscow Kremlin","asset_file_size":154522,"modified_at":"2012/05/11 17:01:07 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34682,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1060116 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1060116.JPG","created_at":"2012/05/11 16:06:35 +0700","asset_updated_at":"2012/05/11 16:06:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/05/11 17:01:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Moscow Kremlin","asset_file_size":144527,"modified_at":"2012/05/11 17:01:06 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":34681,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: