นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > tailada.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_picture_254 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","asset_file_name":"Picture_254.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21045,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":1514658,"media_folder_id":260,"created_at":"2010/02/18 09:51:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_untitled-8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","asset_file_name":"untitled-8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11178,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50367,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/11/17 16:03:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:39:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:39:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_untitled-7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","asset_file_name":"untitled-7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47147,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/11/17 16:03:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:39:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:39:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_untitled-6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","asset_file_name":"untitled-6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11172,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48394,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/11/17 15:56:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:39:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:39:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_untitled-5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","asset_file_name":"untitled-5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11171,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41118,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/11/17 15:54:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:39:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:39:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_untitled-4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","asset_file_name":"untitled-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11170,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40774,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/11/17 15:53:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:39:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:39:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_untitled-3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27 ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","asset_file_name":"untitled-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51760,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/11/17 15:52:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:39:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:39:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_untitled-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e25\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","asset_file_name":"untitled-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11168,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33233,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/11/17 15:51:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:39:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:39:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_m89001 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:04 +0700","asset_file_name":"m89001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8605,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84344,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/08/15 14:55:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:02:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:02:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_page2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:38 +0700","asset_file_name":"page2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8129,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28318,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/07/31 14:41:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:59:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:59:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_page {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:38 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8126,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90276,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/07/31 14:17:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:58:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:58:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dscf2577 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:38 +0700","asset_file_name":"DSCF2577.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8125,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1049794,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/07/31 14:15:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:58:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:58:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ไอศกรีม {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e2d\u0e28\u0e01\u0e23\u0e35\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:47 +0700","asset_file_name":"\u0e44\u0e2d\u0e28\u0e01\u0e23\u0e35\u0e21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29119,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/01/09 17:45:55 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:34:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_แฮปปี้นิวเยียร์ {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e2e\u0e1b\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e19\u0e34\u0e27\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:43 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e2e\u0e1b\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e19\u0e34\u0e27\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2529,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56718,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/01/02 15:30:07 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:34:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_dscf1228 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:40 +0700","asset_file_name":"DSCF1228.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2464,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":803319,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/28 15:40:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:00:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:00:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_background {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","asset_file_name":"Background.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1462,"last_commented_at":"2008/10/17 12:54:13 +0700","commentable":true,"asset_file_size":117915,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/11 11:48:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:12 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_xmas {"member_only_commentable":false,"description":"xmas","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","asset_file_name":"xmas.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34449,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/11 10:26:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_x_mas {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Exmas\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:51 +0700","asset_file_name":"x_mas.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173915,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/07 11:45:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_คริสมาส {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e2a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e2a.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14839,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/06 14:58:26 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_หัวเราะ {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1007,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1620,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/30 09:50:34 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ไม่เครียด {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8905,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/29 16:03:09 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_พ่อ-ลูก {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e48\u0e2d - \u0e25\u0e39\u0e01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e1e\u0e48\u0e2d-\u0e25\u0e39\u0e01.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11485,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/29 15:24:21 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ยืนซี่กง {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e22\u0e37\u0e19\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e01\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:33 +0700","asset_file_name":"\u0e22\u0e37\u0e19\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e01\u0e07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":908,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7180,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/28 16:22:44 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ครั้งหนึ่งความภูมิใจ {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e43\u0e08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68608,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/21 17:54:24 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_bg+2 {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","asset_file_name":"bg+2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":637,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6774,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 19:45:20 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_sideuy {"member_only_commentable":false,"description":"sideuy","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"sideuy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":636,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48139,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 19:07:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_bodyuy {"member_only_commentable":false,"description":"bodyuy","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"bodyuy.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":633,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3942,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 17:51:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_banner {"member_only_commentable":false,"description":"banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"banner.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":631,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6552,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 17:16:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_2 {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":620,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3942,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 16:05:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_welcome16 {"member_only_commentable":false,"description":"banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"welcome16.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":615,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19929,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 15:46:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"4.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":594,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9212,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 09:42:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"3.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2483,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 09:31:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: