นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > tailada.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:38 +0700","asset_file_name":"page2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8129,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28318,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/07/31 14:41:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:59:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:59:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_page {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:38 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8126,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90276,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/07/31 14:17:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:58:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:58:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf2577 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:38 +0700","asset_file_name":"DSCF2577.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8125,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1049794,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/07/31 14:15:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:58:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:58:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ไอศกรีม {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e2d\u0e28\u0e01\u0e23\u0e35\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:47 +0700","asset_file_name":"\u0e44\u0e2d\u0e28\u0e01\u0e23\u0e35\u0e21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29119,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/01/09 17:45:55 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:34:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_แฮปปี้นิวเยียร์ {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e2e\u0e1b\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e19\u0e34\u0e27\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:43 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e2e\u0e1b\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e19\u0e34\u0e27\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2529,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56718,"media_folder_id":260,"created_at":"2008/01/02 15:30:07 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:34:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf1228 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:40 +0700","asset_file_name":"DSCF1228.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2464,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":803319,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/28 15:40:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:00:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:00:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_background {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","asset_file_name":"Background.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1462,"last_commented_at":"2008/10/17 12:54:13 +0700","commentable":true,"asset_file_size":117915,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/11 11:48:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:12 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_xmas {"member_only_commentable":false,"description":"xmas","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","asset_file_name":"xmas.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34449,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/11 10:26:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_x_mas {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Exmas\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:51 +0700","asset_file_name":"x_mas.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173915,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/07 11:45:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:46:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:46:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: