นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > tailada.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_คริสมาส {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e2a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e2a.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14839,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/06 14:58:26 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_หัวเราะ {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1007,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1620,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/30 09:50:34 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ไม่เครียด {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8905,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/29 16:03:09 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_พ่อ-ลูก {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e48\u0e2d - \u0e25\u0e39\u0e01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e1e\u0e48\u0e2d-\u0e25\u0e39\u0e01.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11485,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/29 15:24:21 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ยืนซี่กง {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e22\u0e37\u0e19\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e01\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:33 +0700","asset_file_name":"\u0e22\u0e37\u0e19\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e01\u0e07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":908,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7180,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/28 16:22:44 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ครั้งหนึ่งความภูมิใจ {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e43\u0e08","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e43\u0e08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68608,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/21 17:54:24 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bg+2 {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:30 +0700","asset_file_name":"bg+2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":637,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6774,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 19:45:20 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sideuy {"member_only_commentable":false,"description":"sideuy","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"sideuy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":636,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48139,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 19:07:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bodyuy {"member_only_commentable":false,"description":"bodyuy","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"bodyuy.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":633,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3942,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 17:51:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: