นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > tailada.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_banner {"member_only_commentable":false,"description":"banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"banner.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":631,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6552,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 17:16:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_2 {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":620,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3942,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 16:05:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_welcome16 {"member_only_commentable":false,"description":"banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","asset_file_name":"welcome16.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":615,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19929,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 15:46:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"4.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":594,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9212,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 09:42:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"3.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":593,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2483,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/20 09:31:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: