นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปลากัดน้อย
Ico64
นายธนากร เกียรติขวัญบุตร
นักวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > tanakorn.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_images {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2012/02/29 13:23:51 +0700","asset_file_name":"images.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16830,"media_folder_id":1460,"created_at":"2012/02/29 13:23:51 +0700","modified_at":"2012/02/29 13:23:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/29 13:23:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2012/02/29 13:21:15 +0700","asset_file_name":"Picture2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33910,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8754,"media_folder_id":1460,"created_at":"2012/02/29 13:21:15 +0700","modified_at":"2012/02/29 13:21:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/29 13:21:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e31\u0e07\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e34\u0e07","asset_updated_at":"2012/02/29 12:52:07 +0700","asset_file_name":"Picture1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33909,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14650,"media_folder_id":1460,"created_at":"2012/02/29 12:52:07 +0700","modified_at":"2012/02/29 12:52:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/29 12:52:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_555000001184501 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19","asset_updated_at":"2012/01/31 10:54:39 +0700","asset_file_name":"555000001184501.JPEG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33166,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23004,"media_folder_id":1460,"created_at":"2012/01/31 10:54:39 +0700","modified_at":"2012/01/31 10:54:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/31 10:54:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: