นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > tarakorn.p

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_a3 {"asset_file_name":"a3.jpg","visibility":5,"modified_at":"2013/03/27 15:11:27 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/03/27 15:11:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/27 15:05:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":434492,"id":39032,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/27 15:11:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_a4 {"asset_file_name":"a4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/03/27 14:21:25 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/03/27 14:21:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/03/27 14:21:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145505,"id":39031,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/27 14:21:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_2 {"asset_file_name":"2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/03/26 21:22:42 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e35\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c ","updated_at":"2013/03/26 21:22:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/03/26 21:15:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":192901,"id":39001,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/26 21:15:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_781_1 {"asset_file_name":"781_1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:41:24 +0700","media_folder_id":91,"description":"perch","updated_at":"2011/05/31 19:41:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/26 13:21:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63053,"id":28482,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_30april11_มุตตา2 {"asset_file_name":"30april11_\u0e21\u0e38\u0e15\u0e15\u0e322.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:49:47 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e38\u0e15\u0e15\u0e32 ANSCSE \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:49:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/05/06 14:16:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109704,"id":28165,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:37:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_11-1-jan-feb_page_3 {"asset_file_name":"11-1-Jan-Feb_Page_3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:36:31 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e34\u0e40\u0e27\u0e28\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e40\u0e1a\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e25","updated_at":"2011/05/31 19:36:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/03/10 16:40:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":608042,"id":27596,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_11-1-jan-feb_page_4 {"asset_file_name":"11-1-Jan-Feb_Page_4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 19:36:26 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e14\u0e07\u0e14\u0e27\u0e07\u0e02\u0e32\u0e27","updated_at":"2011/05/31 19:36:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/03/10 11:27:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":264994,"id":27593,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_04 {"asset_file_name":"04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:49:06 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e20\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e22\u0026nbsp; \u0e2a\u0e38\u0e02\u0e38\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e39\u0e25","updated_at":"2011/05/31 18:49:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/19 15:23:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":125260,"id":21088,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_03 {"asset_file_name":"03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:49:05 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e20\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e22\u0026nbsp; \u0e2a\u0e38\u0e02\u0e38\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e39\u0e25","updated_at":"2011/05/31 18:49:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/19 15:22:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91665,"id":21087,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_02 {"asset_file_name":"02.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:49:05 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e20\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e22\u0026nbsp; \u0e2a\u0e38\u0e02\u0e38\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e39\u0e25","updated_at":"2011/05/31 18:49:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/19 15:21:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101317,"id":21086,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_01 {"asset_file_name":"01.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:49:04 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e20\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e22\u0026nbsp; \u0e2a\u0e38\u0e02\u0e38\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e39\u0e25","updated_at":"2011/05/31 18:49:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/19 15:20:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90904,"id":21085,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_อาภรณ์วทนดีเด่น52-2 {"asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e27\u0e17\u0e19\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e1952-2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:39:55 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e34\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e0a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:39:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/17 16:40:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":143926,"id":21031,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_อาภรณ์วทนดีเด่น52 {"asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e27\u0e17\u0e19\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e1952.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e34\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e0a.\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:39:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/17 16:37:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":135132,"id":21030,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_decha1 {"asset_file_name":"decha1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:47:39 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e14\u0e0a\u0e32 \u0e1b\u0e34\u0e48\u0e19\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0026nbsp; \u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e34\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:47:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/12 17:18:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38409,"id":20959,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1-sujitra {"asset_file_name":"1-sujitra.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:55:54 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 28pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EPERCH-CIC \u003Cspan\u003E. \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EIn recognition and appreciation to \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 25pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003ESujittra\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003EPoorahong\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e20\u0e39\u0e48\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e07\u0e29\u0e4c \u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E5110230037\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003Efor \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003Eoutstanding \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003Eposter \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003Epresentation\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E in \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EThe International Congress\u0026nbsp; for innovation in chemistry.\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E[PERCH-CIC Congress VI].\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp; May 3-6,2009\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:55:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/10 14:39:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":245469,"id":17113,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1-suchira {"asset_file_name":"1-suchira.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:55:53 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 28pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EPERCH-CIC \u003Cspan\u003E. \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EIn recognition and appreciation to \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 25pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003ESuchera\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003ELoyprasert\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e38\u0e0a\u0e35\u0e23\u0e32 \u0e25\u0e2d\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e10 \u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E4623011\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003Efor \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003Eoutstanding \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003Eoral \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003Epresentation\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E in \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EThe International Congress\u0026nbsp; for innovation in chemistry.\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E[PERCH-CIC Congress VI].\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp; May 3-6,2009\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:55:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/10 14:38:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":223880,"id":17112,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1-rodtichoti {"asset_file_name":"1-rodtichoti.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:55:52 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 28pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EPERCH-CIC \u003Cspan\u003E. \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EIn recognition and appreciation to \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 25pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003ERodtichoti\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003EWannapob\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e32\u0e22\u0e23\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e42\u0e0a\u0e15\u0e34 \u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e1e\u0e1a\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E4910220069\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003Efor \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003Eoutstanding \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003Eposter \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003Epresentation\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E in \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EThe International Congress\u0026nbsp; for innovation in chemistry.\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E[PERCH-CIC Congress VI].\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp; May 3-6,2009\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:55:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/10 14:36:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":178516,"id":17111,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1-aree {"asset_file_name":"1-aree.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:55:52 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 28pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EPERCH-CIC \u003Cspan\u003E. \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EIn recognition and appreciation to \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 25pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EAree\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003EChoodum\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e0a\u0e39\u0e14\u0e33 \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E 4823012\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003Efor \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003Eoutstanding \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003Eoral \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003Epresentation\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E in \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EThe International Congress\u0026nbsp; for innovation in chemistry.\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E[PERCH-CIC Congress VI].\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp; May 3-6,2009\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:55:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/10 14:35:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":229200,"id":17110,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_1-apon {"asset_file_name":"1-apon.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:55:51 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 28pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 28pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EPERCH-CIC \u003Cspan\u003E. \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EIn recognition and appreciation to \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 25pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EApon\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003ENumnuam\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e20\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e19\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e48\u0e27\u0e21\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 18pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E4623009\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003Efor \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003Eoutstanding \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003Eoral \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003Epresentation\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E in \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003EThe International Congress\u0026nbsp; for innovation in chemistry.\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E[PERCH-CIC Congress VI].\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp; May 3-6,2009\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:55:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/10 14:34:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":212753,"id":17109,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_wew {"asset_file_name":"wew.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:44:05 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e41\u0e27\u0e27\u0e24\u0e14\u0e35\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e41\u0e27\u0e27\u0e17\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e42\u0e17\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e23\u0e2b\u0e31\u0e2a\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E5010220130\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u0026nbsp;\u003Cspan\u003E\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: maroon; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E \u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp; \u003Cspan\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E \u003C/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e44\u0e21\u0e49\u0e1c\u0e25/\u0e44\u0e21\u0e49\u0e22\u0e37\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: maroon; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e08\u0e32\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u003C/span\u003E\u003C/u\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e37\u0e0a\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 8 \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 22pt; color: purple; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003Cspan\u003E\u0e08\u0e31\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22 \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cspan\u003E\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e42\u0e08\u0e49\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 6-9\u003C/span\u003E\u0026nbsp; \u003Cspan\u003E\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 \u003C/span\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E255\u003Cspan\u003E2\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: maroon; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cu\u003E\u003Cspan\u003E\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u003C/span\u003E\u003C/u\u003E\u003Cspan\u003E \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e38\u0e25\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1b\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e0b\u0e34\u0e25\u0e0b\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e42\u0e23\u0e04\u0e1c\u0e25\u0e40\u0e19\u0e48\u0e32\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: maroon; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u003Cu\u003E\u003Cspan\u003E\u0e42\u0e14\u0e22\u0e21\u0e35\u003C/span\u003E\u003C/u\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003Cspan\u003E\u003Ca href=\"http://www.sc.psu.ac.th/eng/Department/89.htm\" target=\"_blank\"\u003E\u003Cspan style=\"font-weight: normal; text-decoration: none; text-underline: none\"\u003E\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e32\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e25\u0e35\u0e25\u0e30\u0e28\u0e38\u0e20\u0e01\u0e38\u0e25\u003C/span\u003E\u003C/a\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e14\u0e23.\u0e28\u0e38\u0e20\u0e0a\u0e31\u0e22\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e20\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 22pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:44:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/22 14:44:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58391,"id":16067,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_psu2 {"asset_file_name":"psu2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:33:13 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003Epsu\u003C/p\u003E\u003Cp\u003Esc\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:33:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/05/31 13:42:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":44515,"id":15196,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_jaruwan3 {"asset_file_name":"jaruwan3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:32:03 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e32\u0e23\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0026nbsp; \u0e21\u0e30\u0e22\u0e30\u0e01\u0e39\u0e25\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e22 \u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:32:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/05/26 18:41:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43999,"id":15102,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_ณัฐพล-จีโนม2 {"asset_file_name":"\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e25-\u0e08\u0e35\u0e42\u0e19\u0e212.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:32:38 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e25\u0026nbsp; \u0e1a\u0e38\u0e28\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e13 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e1e\u0e32 \u0e1a\u0e32\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e19 \u0e0a\u0e25\u0e1a\u0e38\u0e23\u0e35\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:32:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/05/26 18:00:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76515,"id":15089,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"PSU.rar","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:10:40 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e2b\u0e17\u0e31\u0e22 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e18\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e25\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:10:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-rar","created_at":"2009/03/13 14:04:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11039896,"id":13380,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nuchalee {"asset_file_name":"nuchalee.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:10:22 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e19\u0e38\u0e0a\u0e08\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e0a\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e22","updated_at":"2011/05/31 17:10:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/12 17:18:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65133,"id":13348,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"OPERATION_BIM-THAI.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:04:14 +0700","media_folder_id":91,"description":"OPERATION BIM-THAI.pdf","updated_at":"2011/05/31 17:04:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/02/23 18:50:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":160589,"id":12910,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_bim {"asset_file_name":"bim.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:04:07 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003EBIM\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e21\u0e31\u0e07\u0e04\u0e38\u0e14\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:04:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/23 18:37:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":314096,"id":12906,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_trf202_1 {"asset_file_name":"TRF202_1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:01:40 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e21\u0e32\u0e13\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c","updated_at":"2011/05/31 17:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/13 13:18:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":192316,"id":12725,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_rg10mar092 {"asset_file_name":"rg10mar092.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:01:32 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e25\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22\u0e19\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:01:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/13 11:04:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":418233,"id":12719,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sujittra {"asset_file_name":"Sujittra.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:58:35 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23\u0e32\u0026nbsp; \u0e20\u0e39\u0e48\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e07\u0e29\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003EThe Outstanding Poster Presentation Award \u003C/p\u003E\u003Cp\u003EPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:58:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/01 18:36:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":177954,"id":12421,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_suchera {"asset_file_name":"Suchera.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:58:34 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e20\u0e21\u0e23\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e40\u0e01\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e07 \u003C/p\u003E\u003Cp\u003EThe Outstanding Poster Presentation Award \u003C/p\u003E\u003Cp\u003EPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009)\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:58:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/01 18:35:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":172400,"id":12420,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_pamornrat {"asset_file_name":"Pamornrat.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:58:33 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e20\u0e21\u0e23\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e40\u0e01\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e07\u003C/p\u003E\u003Cp\u003EThe Outstanding Poster Presentation Award\u003C/p\u003E\u003Cp\u003EPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009)\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:58:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/01 18:34:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":158961,"id":12419,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aree {"asset_file_name":"Aree.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:58:32 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u0e0a\u0e39\u0e14\u0e33\u003C/p\u003E\u003Cp\u003EThe Outstanding Poster Presentation Award\u003C/p\u003E\u003Cp\u003EPACCON 2009 ( Pure and Applied Chemistry International Conference 2009)\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:58:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/01 18:33:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":152785,"id":12418,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_23-01-52-เพริศพิช {"asset_file_name":"23-01-52-\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e28\u0e1e\u0e34\u0e0a.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:54:39 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: #993366; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1e\u0e32\u0e2a\u0e0b\u0e35\u0e1e\u003C/span\u003E\u003C/u\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: #993366; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/u\u003E\u003C/strong\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:54:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/23 14:35:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1223733,"id":12307,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_patama {"asset_file_name":"patama.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:53:28 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e31\u0e17\u0e21\u0e32\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp; \u003Cspan\u003E\u0e1e\u0e34\u0e28\u0e20\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u003C/span\u003E \u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003Cspan\u003E\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e42\u0e17\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e18\u0e23\u0e13\u0e35\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: blue; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E \u0026nbsp;\u003Cspan\u003E\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp; \u003Cspan\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E \u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp align=\"center\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 20pt; color: fuchsia; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0e43\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/span\u003E\u003C/strong\u003E\u003Cspan style=\"color: maroon; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:53:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/10 12:34:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75016,"id":12053,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_m-poster {"asset_file_name":"m-poster.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:51:42 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e43\u0e08","updated_at":"2011/05/31 16:51:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/12/24 10:55:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":478938,"id":11911,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: