นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > tarakorn.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vi {"asset_file_name":"vi.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:55:56 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","updated_at":"2011/05/31 15:55:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/16 17:01:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":292753,"id":7780,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"sc.bmp","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:49:13 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e35\u0e23\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0026nbsp; \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e352551\u0026nbsp; \u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:49:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","created_at":"2008/06/12 19:23:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128278,"id":7136,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_adang {"asset_file_name":"adang.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:09:53 +0700","media_folder_id":91,"description":"adang-ravee","updated_at":"2011/05/31 15:09:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2008/01/23 18:01:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110776,"id":3430,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_logo2 {"asset_file_name":"logo2.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","media_folder_id":91,"description":"\u003Cp\u003ER\u0026amp;G\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 14:28:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2007/10/24 17:54:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95543,"id":143,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: